Course code AQF220

AQF220 Sjømat, trygghet og helseeffekter

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Odd Ivar Lekang
Studiepoeng: 7.5
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2012-2013
Fortrinnsrett: -
Læringsaktiviteter:
The course will include lectures that could be followed online on web or as recorded files. In addition there will be exercises to solve. Making of a project report will aslo be a part of the learning activites.
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelor degree in for instance engiennering, biology, chemistry, food, animal husbandry, aquaculture, fishery.
Vurderingsordning:
Delivery of project report and final written exam. Project report accounts for 40% and exam 60% of the mark
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.

 
Merknader:
part of the AQ-food cooperation with NTNU, DTU, UoI amd SLU. The cource is given by DTU (Paw Dalgaard). The course is and e-learning course and can be followed on web. Odd-Ivar Lekang will be the local responisble and is available for questions.  
Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Structured lectures 24 hours, guided working with exercieses 20 hours,
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått