Course code APL270

APL270 Innføring i planlegging av bærekraftig samferdsel

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Sebastian Peters
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig - januarblokk Avlyst i januar 2021
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
60
Undervises i periode:
januarblokk
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: M-BYREG, M-LA, M-EIE, M-EUTV, B-LI. 
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Gjennom forelesninger, litteraturstudier og samtaler med praksisfeltet får studentene oversikt over aktører, institusjoner og politiske føringer for planlegging og gjennomføring bærekraftig mobilitet. Temaer som vil inngå i undervisningen er prinsipper for samordnet areal og transport, reisevaner og reisemiddelfordeling, ruteplanlegging og transportsystemoppbygging og rollen som mobilitet har for samfunnsutvikling.

Det tas forbehold om at emnet tilbys våren 2023. 

Læringsutbytte:
Emnet gir grunnleggende innføring i samferdsel med vektlegging av bærekraftig samferdsel. Studentene skal få innsikt og oversikt over de ulike formene for kollektivtransport og aktive reisemåter, hvilke forutsetninger som må til for å planlegge og gjennomføre et bærekraftig transporttilbud. Studentene skal kunne lage en strategi for gjennomføring av et stedstilpasset tilbud for bærekraftig mobilitet. 
Læringsaktiviteter:
Forelesningr, litteraturstudier, kollekvier og gruppearbeid,  casebasert prosjektoppgave,  bedriftsbesøk
Pensum:
Pensumliste legges ut i Canvas
Forutsatte forkunnskaper:
Ingen 
Anbefalte forkunnskaper:
APL100, EIE100, LAA115, APL108. 
Obligatorisk aktivitet:
Øvingsoppgaver
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen
Sensor:
Ekstern sensor
Merknader:
Det tas forbehold om at emnet tilbys våren 2023. 
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
GSK
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer