Course code APL270

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2014 - 2015 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekodesorter i stigende rekkefølge Emnenavn Undervises på Studiepoeng
REIS300 Naturbasert reiseliv NO 10
REIS202 Utmarksnæring NO 5
REIS200 Reiseliv som fenomen og næring NO 10
PØL100 Økologisk landbruk NO 5
PROSJOPPGAVE Prosjektoppgave med muntlig presentasjon NO 40
PRODME06 Produksjonsdyrmedisin NO 16.5
PRAKS02 Obligatorisk praksis NO 0
PPYD300 Yrkesdidaktikk i naturbruk NO 30
PPXP100 Ex. Paed. NO 10
PPVE200 Veiledningspedagogikk 1 NO 10
PPUT301 Fordypning i realfagsdidaktikk/yrkesdidaktikk i naturbruk EN, NO 20
PPUN400 Universitetspedagogikk for vitenskapelig ansatte NO 10
PPRA301 Praksisopplæring - LUR NO 0
PPRA300 Praksisopplæring NO 0
PPRA201 Praksisopplæring i 3. studieår LUR NO 0
PPRA200 Praksisopplæring i 2. studieår LUR NO 0
PPPE301 Pedagogikk - LUR NO 25
PPPE300 Pedagogikk NO 30
PPFY300 Fagdidaktikk i realfag, yrkesdidaktikk i naturbruk NO 30
PPFO402 Forskerens egen utvikling NO 10
PPFO401 Å være forskende deltaker. Samtale og kunnskaping gjennom kvalitativ metode EN 15
PPFO301 Innføring i pedagogiske forskningsmetoder NO 15
PPFD303 OFA Fagdidaktikk i realfag 2 NO 15
PPFD302 OFA Fagdidaktikk i realfag 1 NO 15
PPFD301 Fagdidaktikk i realfag NO 25
PPFD300 Fagdidaktikk i realfag NO 30
PPDA400B Diskursanalyse av skolefagenes praksiser EN, NO 2
PPDA400A Diskursanalyse av skolefagenes praksiser EN, NO 5
PLV420 NOVA ph.d.-kurs i plantepatologi EN 5
PLV340 Ugras - biologi og samspill med kulturvekster EN, NO 5
PLV330 Samspill mellom planter og insekter EN 5
PLV321 Plantepatologi EN 10
PLV320 Plantepatologi i en verden i forandring EN 5
PLV210 Plantevern i grøntanlegg NO 10
PLV200 Sykdommer, skadedyr og ugras i jord- og hagebruk NO 15
PJH360 Semesteroppgave i planteproduksjon EN, NO 5
PJH350 Produksjonsfysiologi i veksthus EN, NO 10
PJH340 Kvalitet i matplanter EN, NO 10
PJH300 Bærekraftige produksjonssystemer EN, NO 15
PJH251 Produksjon av utplantingsplanter av blomster og grønnsaker i veksthus EN, NO 5
PJH250 Produksjon i veksthus EN, NO 15
PJH240 Grønnsaker og potet - biologi og dyrking NO 15
PJH230 Frukt og bær NO 15
PJH212 Produksjonssystem for eng- og beitevekster og korn EN, NO 15
PJH102 Innføringsemne i plantevitenskap NO 10
PHI402 Forskningsetikk og vitenskapsfilosofi II EN 10
PHI401 Forskningsetikk og vitenskapsfilosofi I EN 5
PHI302 Kausalitet og vitenskap EN 5
PHI301 Bedriftens samfunnsansvar NO 5
PHI201 Biovitenskap, etikk og miljøfilosofi NO 5