Course code APL103

APL103 By- og regionplanleggingens historie og fagtradisjon

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Knut Bjørn Stokke, Lillin Johanne Cathrine Knudtzon
Medvirkende: Ingun Bruskeland Amundsen, Tore Edvard Bergaust, Kristina Grange
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: Emnet er kun åpent for studenter på M-BYREG, M-LA., M-EIE, M-EIEU. Studenter fra andre Institutter kan opptas ved forespørsel.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet består av fire seminarer som hver består av en forelesningsrekke, litteraturstudium/kollokvier og hjemmeeksamen. Seminar I : Norsk byhistorie Seminar II : Bygningstypologi og arkitekturhistorie Seminar III : Internasjonale byplanidealer Seminar IV : Fremveksten av by- og regionplanfaget i Norge. Et skrivekurs med øvingsoppgave inngår i kurset.
Læringsutbytte:
Emnet gir grunnleggende kunnskap om historisk utvikling og sammenhenger som har betydning for utøvelse av by- og regionplanlegging som fag. Studentene vil få en historisk oversikt over urbanisering i Norge, vil få oversikt over ulike bygningstyper og hvordan arkitekturen har utviklet seg, de vil få kjennskap til internasjonale byplanidealer gjennom tidene og fremveksten av by- og regionplanlegging som disiplin.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, litteraturstudium, kollokvier, obligatoriske oppgaver
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Pensumliste legges ut i Fronterrommet
Forutsatte forkunnskaper:

Ingen

Anbefalte forkunnskaper:

APL 100 (kan tas parallellt)

Obligatorisk aktivitet:

Skriftelig innlevering av 1-4 øvingsoppgaver og hjemmeksamen.

Det kreves minimum 70% oppmøte.

Vurderingsordning:

Hjemme-eksamen (1 uke)

Sensor:
Ekstern sensor godkjenner oppgaver og sensurerer utvalgte hjemmeeksamener. Intern sensor evaluerer øvingsoppgave.
Merknader:

Emnet er et introduksjonskurs for Master i by- og regionplanlegging. Hele eller deler av forelesningsrekken vil være felles med andre emner. Merk: krav til 70% oppmøte.

Normert arbeidsmengde:
Arbeidsmengde totalt: 450 timer
ca. 80 t forelesninger ca. 80 t egeninitiert kollokvier ca. 140 t egeninnsats/litteraturstudium
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:

-

Undervisningstid:

Arbeidsmengde totalt: 450 timer
ca. 80 t forelesninger ca. 80 t egeninitiert kollokvier ca. 140 t egeninnsats/litteraturstudium

Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: Bestått / Ikke bestått