Course code AOS300

AOS300 Mitt lederskap

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Gro Ladegård
Medvirkende: Marianne Feddersen Heggelund, Julie Øvstedal
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka.
Første gang: Studieår 2019-2020
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet omfatter gjennomgang av sentrale temaer i ledelse av medarbeidere og team. Emnet starter med selvrefleksjon og analyse av egne lederegenskaper og lederrolle i samspill med andre. Læringsmetodene veksler mellom kunnskapstilegnelse, selvrefleksjon, oppgaveløsning og ferdighetstrening. Vi går igjennom følgende temaer: Egne lederegenskaper og egen lederrolle, lederstiler, lederstrukturer, etikk og samspill, team og teamledelse, makt og innflytelse, endringsledelse og kommunikasjon samt styring og ledelse.

Emnet er relevant for FNs bærekraftsmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst. Vi drøfter etikk i ledelse, bedriftsdemokrati og medvirkning som deler av et ansvarlig og trygt arbeidsliv. 

Læringsutbytte:

Kunnskap: Studentene skal ha avansert kunnskap om ledelse i organisasjoner. Dette inkluderer lederatferd, etikk og makt.

Ferdigheter: Studentene skal ha tilegnet seg ferdigheter i kommunikasjon og teamarbeid.

Generell kompetanse: Studentene skal ha generell kompetanse i å forstå ledelse i team og organisasjoner. Studentene skal ha verktøy for selvrefleksjon og tilbakemeldinger til andre.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppearbeid, cases, øvelser, presentasjoner, refleksjonsnotater.
Læringsstøtte:
Veiledning i grupper
Pensum:

Pensumbok: Leadership in Organizations Global Edition av Gary A. Yukl

9. utgave. Utgitt av Pearson Education, 2019 eller

Leadership in Organizations Global Edition av Gary A. Yukl

8. utgave. Utgitt av Pearson Education, 2012/2013.

Forutsatte forkunnskaper:
Bachelor økonomi og administrasjon eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk frammøte på alle samlingene og deltakelse i gruppearbeidet. 
Vurderingsordning:
Muntlig presentasjon i gruppe. Vurdering: bestått/ikke bestått.
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
125 timer:  Obligatoriske samlinger ca. 40 timer, ca. 85 timer til lesning og oppgaveløsning.
Opptakskrav:
Emnet er forbeholdt masterstudenter i økonomi og administrasjon, og entreprenørskap og innovasjon.
Undervisningstid:

8 hele dager med obligatoriske samlinger.

Emnet vil starte tirsdag i uke 33 og oppmøte på samlinger må påregnes i hele blokkperioden. 

Eksamensdetaljer: Muntlig gruppeeksamen: Bestått/ Ikke bestått