Course code AOS300

AOS300 Mitt lederskap

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Gro Ladegård
Medvirkende: Marianne Feddersen Heggelund
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka.
Første gang: Studieår 2019-2020
Emnets innhold:
Emnet omfatter gjennomgang av sentrale temaer i ledelse av medarbeidere og team. Emnet starter med selvrefleksjon og analyse av egne lederegenskaper og lederrolle i samspill med andre. Læringsmetodene veksler mellom kunnskapstilegnelse, selvrefleksjon og ferdighetstrening. Det er åtte temaer som gjennomgås: Egen lederatferd og rolle, kommunikasjon, team, lederstiler, organisasjonskultur, etikk, makt og systematikk i ledelse.
Læringsutbytte:

Kunnskap: Studentene skal ha avansert kunnskap om ledelse i organisasjoner. Dette inkluderer lederatferd, etikk og makt.

Ferdigheter: Studentene skal ha tilegnet seg ferdigheter i kommunikasjon og teamarbeid.

Generell kompetanse: Studentene skal ha generell kompetanse i å forstå ledelse i team og organisasjoner. Studentene skal ha verktøy for selvrefleksjon og coaching av andre.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppearbeid, cases, øvelser, presentasjoner, lederintervjuer.
Læringsstøtte:
Veiledning i grupper
Pensum:

Pensumbok: Leadership in Organizations Global Edition av Gary A. Yukl

8. utgave. Utgitt av Pearson Education, 2012/2013.

Forutsatte forkunnskaper:
Bachelor økonomi og administrasjon eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk frammøte på alle samlingene og deltakelse i gruppearbeidet. 
Vurderingsordning:

Muntlig presentasjon i gruppe. Vurdering: bestått/ikke bestått.

Individuell skriftlig refleksjonsoppgave. Vurdering: bestått/ikke bestått. 

Begge oppgaver må være bestått for å bestå i kurset. 

Ingen kontemuligheter. 

Sensor:
Ekstern sensor vil kontrollere pensum og opplegg for bedømming.
Normert arbeidsmengde:
150 timer:  Obligatoriske samlinger 50 timer, 100 timer til lesning og oppgaveløsning.
Opptakskrav:
Emnet er forbeholdt master økonomi og administrasjonsstudenter 1.studieår. 
Undervisningstid:

8 hele dager med obligatoriske samlinger.

Emnet vil starte 13.august og oppmøte på samlinger må påregnes i hele blokkperioden. 

Eksamensdetaljer: Muntlig gruppeeksamen: Bestått / Ikke bestått