Course code AOS300

AOS300 Mitt lederskap

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Gro Ladegård
Medvirkende: Marianne Feddersen Heggelund
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka.
Første gang: Studieår 2019-2020
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet omfatter gjennomgang av sentrale temaer i ledelse av medarbeidere og team. Emnet starter med selvrefleksjon og analyse av egne lederegenskaper og lederrolle i samspill med andre. Læringsmetodene veksler mellom kunnskapstilegnelse, selvrefleksjon og ferdighetstrening. Det er åtte temaer som gjennomgås: Egen lederatferd og rolle, kommunikasjon, team, lederstiler, organisasjonskultur, etikk, makt og systematikk i ledelse.
Læringsutbytte:

Kunnskap: Studentene skal ha avansert kunnskap om ledelse i organisasjoner. Dette inkluderer lederatferd, etikk og makt.

Ferdigheter: Studentene skal ha tilegnet seg ferdigheter i kommunikasjon og teamarbeid.

Generell kompetanse: Studentene skal ha generell kompetanse i å forstå ledelse i team og organisasjoner. Studentene skal ha verktøy for selvrefleksjon og coaching av andre.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppearbeid, cases, øvelser, presentasjoner, lederintervjuer.
Læringsstøtte:
Veiledning i grupper
Pensum:

Pensumbok: Leadership in Organizations Global Edition av Gary A. Yukl

8. utgave. Utgitt av Pearson Education, 2012/2013.

Forutsatte forkunnskaper:
Bachelor økonomi og administrasjon eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk frammøte på alle samlingene og deltakelse i gruppearbeidet. 
Vurderingsordning:

Muntlig presentasjon i gruppe. Vurdering: bestått/ikke bestått.

Individuell skriftlig refleksjonsoppgave. Vurdering: bestått/ikke bestått. 

Begge oppgaver må være bestått for å bestå i kurset. 

Ingen kontemuligheter. 

Sensor:
Ekstern sensor vil kontrollere pensum og opplegg for bedømming.
Normert arbeidsmengde:
150 timer:  Obligatoriske samlinger 50 timer, 100 timer til lesning og oppgaveløsning.
Opptakskrav:
Emnet er forbeholdt master økonomi og administrasjonsstudenter 1.studieår. 
Undervisningstid:

8 hele dager med obligatoriske samlinger.

Emnet vil starte 13.august og oppmøte på samlinger må påregnes i hele blokkperioden. 

Eksamensdetaljer: Muntlig gruppeeksamen: Bestått / Ikke bestått