Course code AOS237

AOS237 Foretaksstrategi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Silja Marianna Korhonen-Sande, Karl Jens Fredrik Bengtsson
Medvirkende: Per Aksel Holving
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Gis våren 2019, høsten 2019, deretter gis det årlig om høsten.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen 2019. Fra og med høsten 2019 har emnet undervisnining i høstparallen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Temaer som behandles er strategiske planleggingsprosesser, intern og ekstern analyse, formulering av foretaksstrategier og forretningsmodeller, strategier i forskjellige bransjer, og strategiimplementering.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Etter fullført kurs forventes studenten å 

  • kjenne til sentrale begreper i strategifaget
  • kjenne til og kunne forklare sentrale teoretiske verktøy i strategifaget for å analysere bedriftens eksterne og interne omgivelser.
  • kunne gjengi og forklare relevante teoribaserte beslutningskriterier for å ta hensiktsmessige valg i strategiformulering og -implementering
  • forstå betydningen av strategisk tenking i forskjellige kontekster i samfunnet

Ferdigheter

Etter fullført kurs forventes studenten å kunne formulere og løse strategiske problemstillinger både alene og som en del av en gruppe. Studentene lærer seg å anvende de sentrale begrepene og modellene i faget for å

  • finne og analysere relevant informasjon om organisasjonens eksterne og interne omgivelser
  • formulere og velge mellom hensiktsmessige strategiske alternativer basert på denne analysen
  • formidle løsningene både skriftlig og muntlig
Læringsaktiviteter:
Studentene oppmuntres til å bli kjent med kurslitteraturen før forelesninger slik at den kan diskuteres og anvendes i øvelser i klasserommet. I tillegg anvender studentene teori på caser og øvelser i forelesningstimer og i obligatoriske oppgaver.
Læringsstøtte:
Studentene får tilbakemelding i forbindelse med obligatoriske innleveringer. Kursansvarlig er tilgjengelig for faglig veiledning i forbindelse med forelesningene og i tidspunkter som avtales når kurset har begynt.
Pensum:
Listen over pensum legges ut på Canvas før kurset begynner.
Forutsatte forkunnskaper:
AOS120, AOS130, BUS100. Det forutsettes at studentene kan lese lærebok, cases og annen faglitteratur på engelsk. 
Obligatorisk aktivitet:
To obligatoriske oppgaver (gruppearbeid), som vurderes til bestått/ ikke bestått og må bestås før man kan delta på slutteksamen. De obligatoriske oppgavene er kun gyldige for et semester og påfølgende konteeksamen.
Vurderingsordning:
Skriftlig individuell slutteksamen (3,5 timer), 100% av karakteren.
Sensor:
Ekstern sensor går igjennom og godkjenner opplegg for eksamen.
Merknader:
Gis siste gang på våren i 2019, deretter skal gis på høsten. 
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger og seminarer: 3-5 timer per uke. I tillegg kommer gruppearbeid relatert til obligatoriske aktiviteter.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått