Course code AOS237

AOS237 Foretaksstrategi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Silja Marianna Korhonen-Sande, Karl Jens Fredrik Bengtsson
Medvirkende: Per Aksel Holving
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Gis våren 2019, høsten 2019, deretter gis det årlig om høsten.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen 2019. Fra og med høsten 2019 har emnet undervisnining i høstparallen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Emnets innhold:
Temaer som behandles er strategiske planleggingsprosesser, intern og ekstern analyse, formulering av foretaksstrategier og forretningsmodeller, strategier i forskjellige bransjer, og strategiimplementering.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Etter fullført kurs forventes studenten å 

  • kjenne til sentrale begreper i strategifaget
  • kjenne til og kunne forklare sentrale teoretiske verktøy i strategifaget for å analysere bedriftens eksterne og interne omgivelser.
  • kunne gjengi og forklare relevante teoribaserte beslutningskriterier for å ta hensiktsmessige valg i strategiformulering og -implementering
  • forstå betydningen av strategisk tenking i forskjellige kontekster i samfunnet

Ferdigheter

Etter fullført kurs forventes studenten å kunne formulere og løse strategiske problemstillinger både alene og som en del av en gruppe. Studentene lærer seg å anvende de sentrale begrepene og modellene i faget for å

  • finne og analysere relevant informasjon om organisasjonens eksterne og interne omgivelser
  • formulere og velge mellom hensiktsmessige strategiske alternativer basert på denne analysen
  • formidle løsningene både skriftlig og muntlig
Læringsaktiviteter:
Studentene oppmuntres til å bli kjent med kurslitteraturen før forelesninger slik at den kan diskuteres og anvendes i øvelser i klasserommet. I tillegg anvender studentene teori på caser og øvelser i forelesningstimer og i obligatoriske oppgaver.
Læringsstøtte:
Studentene får tilbakemelding i forbindelse med obligatoriske innleveringer. Kursansvarlig er tilgjengelig for faglig veiledning i forbindelse med forelesningene og i tidspunkter som avtales når kurset har begynt.
Pensum:
Listen over pensum legges ut på Canvas før kurset begynner.
Forutsatte forkunnskaper:
AOS120, AOS130, BUS100. Det forutsettes at studentene kan lese lærebok, cases og annen faglitteratur på engelsk. 
Obligatorisk aktivitet:
To obligatoriske oppgaver (gruppearbeid), som vurderes til bestått/ ikke bestått og må bestås før man kan delta på slutteksamen. De obligatoriske oppgavene er kun gyldige for et semester og påfølgende konteeksamen.
Vurderingsordning:
Skriftlig individuell slutteksamen (3,5 timer), 100% av karakteren.
Sensor:
Ekstern sensor går igjennom og godkjenner opplegg for eksamen.
Merknader:
Gis siste gang på våren i 2019, deretter skal gis på høsten. 
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger og seminarer: 3-5 timer per uke. I tillegg kommer gruppearbeid relatert til obligatoriske aktiviteter.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått