Course code AOS237

AOS237 Foretaksstrategi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Silja Marianna Korhonen-Sande
Medvirkende: Glenn Roger Kristiansen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: B-ØA, M-EI
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Temaer som behandles er strategiske planleggingsprosesser, intern og ekstern analyse, formulering av foretaksstrategier, strategier i forskjellige bransjer, og strategiimplementering. Bedriftens sosiale ansvar og rollen til innovasjon blir tatt opp som spesielle emner i kurset.
Læringsutbytte:
Dette kurset gir studentene en grunnleggende teoretisk verktøykasse i foretaksstrategi: kunnskap om sentrale begrep og modeller i faget. Studentene lærer seg å anvende disse modellene og begrepene for å analysere organisasjonens eksterne og interne omgivelser, for å formulere og velge mellom hensiktsmessige strategiske alternativer basert på denne analysen,og diskutere organisatoriske løsninger for strategiimplementering. Studentene utvikler interesse for strategi og forstår betydningen av strategisk tenkning i forskjellige kontekster i samfunnet.
Læringsaktiviteter:
Studentene oppmuntres til å bli kjent med kurslitteraturen før forelesninger slik at den kan diskuteres og anvendes i øvelser i klasserommet. Litteraturen for hver forelesning blir gitt i forelesningsplan. I tillegg anvender studentene teorier på caser i små grupper og presenterer løsningene i case-seminarer muntlig og skriftlig.
Læringsstøtte:
Studentene får skriftlig og muntlig tilbakemelding i forbindelse med case-seminarene. Kursansvarlig ertilgjengelig for faglig veiledning i forbindelse med forelesningene.
Pensum:
Robert M. Grant og Judith Jordan. Foundations of Strategy. 2012. Wiley (eller en norsk oversettelse av denne boken hvis allerede på markedet). Artikler tilgjengelig på Fronter. Forelesningsnotater er også pensum.
Forutsatte forkunnskaper:
AOS120, AOS130, BUS100.
Obligatorisk aktivitet:
To obligatoriske oppgaver i form av case-seminarer og relaterte skriftlige case-løsninger, som vurderes til bestått/ ikke bestått før man kan delta på slutteksamen. Deltakelse på case-seminarene er obligatorisk. NB! Vi setter sammen seminargruppene i den første forelesningen.
Vurderingsordning:
Semesteroppgave i grupper (opp til 4 personer) eller individuelt teller 40%, skriftlig individuell eksamen 60% (3 timer). Konteeksamen for de som har bestått semestersoppgaven, men strøket på eksamen, vil bli gitt i påfølgende semester. Karakteren for semesteroppgaven er kun gyldig det semesteret oppgaven er skrevet og ved påfølgende konteeksamen.
Sensor:
Ekstern sensor går igjennom og godkjenner opplegg for semesteroppgaver og eksamen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger og seminarer: 3-4 timer per uke. I tillegg kommer gruppearbeid relatert til casene.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått