Course code AOS230

AOS230 Organisasjons- og ledelsespsykologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Nicolay Andre Melsæter Worren
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maksimalt 350 hvis emnet er nettabasert; maksimalt 250 ved normal undervisning. 
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka. 
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet gir en innføring i teorier og metoder innenfor organisasjons-og ledelsespsykologi. Temaer som vil bli dekket inkluderer motivasjon og belønning, læring og erfaringsoverføring i organisasjoner, problemløsning og beslutningsprosesser, personlighet og ledelse, holdninger og organisasjonskultur, arbeidsmiljø, sosiale nettverk, og grupper og team. 
Læringsutbytte:

Kunnskap

  • Ha kjennskap til de viktigste teoribidragene innen organisasasjonspsykologien.
  • Forstå hvordan empirisk forskning benyttes til å underbygge teorier på fagområdet.
  • Forstå hvordan psykologiske teorier kan bli anvendt til å forbedre produktivitet og velbefinnende i organisasjoner. 

Ferdigheter 

  • Kunne skille mellom sentrale antagelser knyttet til ulike psykologiske teorier/tilnærminger. 
  • Kunne vurdere typiske utfordringer i en kunnskapsorganisasjon (f. eks. knyttet til motivasjon, læring, eller beslutningsprosesser) i lys av psykologiske teorier og prinsipper
  • Kunne identifisere hvilke psykologiske teorier og metoder som kan benyttes for å håndtere typiske utfordringer i moderne kunnskapsorganisasjoner.

Andre undervisningsintensjoner

  • Økt bevissthet knyttet til betydningen av psykologiske aspekter/prosesser i arbeidslivet
  • Økt motivasjon til å lære mer om fagområdet
Læringsaktiviteter:
Forelesninger gjennomføres ved bruk av verktøyet Zoom (forbehold tas om at det kan bli endring til fysiske forelesninger). I forelesningene vil eksempler, oppgaver og små eksperimenter bli benyttet for å vise anvendelse av teori på praktiske problemstillinger. Aktiv deltakelse er forventet.
Læringsstøtte:
Ingen spesiell utoverlærerkontakt.
Pensum:
Lærebok eller kompendium (vil bli oppgitt ved oppstart av emnet). 
Anbefalte forkunnskaper:

AOS130 Innføring i organisasjonsteori, eller tilsvarende emne. 

Kurs i statistikk (tilsvarende STAT100 Statistikk).

Obligatorisk aktivitet:

Emnet har obligatorisk aktivitet, som er å delta i et forskningsprosjekt innenfor kognitive psykologi/beslutningsteori. Aktiviteten tar ca. 30 minutter og gjennomføres på nett. Formålet med aktiviteten vil bli beskrevet i en av forelesningene. 

Studenter som har fått godkjent aktivitet i emnet tidligere trenger ikke å gjennomføre den obligatoriske aktiviteten pånytt.

Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen på 3,5 timer, teller 100%. 
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum og eksamen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
125 timer.
Opptakskrav:
GSK (generell studiekompetanse)
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Ca 40 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): C3 Alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer