Course code AOS230

AOS230 Organisasjons- og ledelsespsykologi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Nicolay Andre Melsæter Worren
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Emnet gir en innføring i teorier og metoder innenfor organisasjons-og ledelsespsykologi. Temaer som vil bli dekket inkluderer motivasjon og belønning, læring og erfaringsoverføring i organisasjoner, problemløsning og beslutningsprosesser, personlighet og ledelse, holdninger og organisasjonskultur, arbeidsmiljø, sosiale nettverk, og grupper og team. 
Læringsutbytte:

Kunnskap

  • Ha kjennskap til de viktigste teoribidragene innen organisasasjonspsykologien.
  • Forstå hvordan empirisk forskning benyttes til å underbygge teorier på fagområdet.
  • Forstå hvordan psykologiske teorier kan bli anvendt til å forbedre produktivitet og velbefinnende i organisasjoner. 

Ferdigheter 

  • Kunne skille mellom sentrale antagelser knyttet til ulike psykologiske teorier/tilnærminger. 
  • Kunne vurdere typiske utfordringer i en kunnskapsorganisasjon (f. eks. knyttet til motivasjon, læring, eller beslutningsprosesser) i lys av psykologiske teorier og prinsipper
  • Kunne identifisere hvilke psykologiske teorier og metoder som kan benyttes for å håndtere typiske utfordringer i moderne kunnskapsorganisasjoner.

Andre undervisningsintensjoner

  • Økt bevissthet knyttet til betydningen av psykologiske aspekter/prosesser i arbeidslivet
  • Økt motivasjon til å lære mer om fagområdet
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, seminarer og gruppearbeid som gjennomføres ved bruk av verktøyet Zoom. Gjennomføring av små eksperimenter og studier med anvendelse av teori på praktiske problemstillinger. Aktiv deltakelse er forventet.
Læringsstøtte:
Ingen spesiell utoverlærerkontakt.
Pensum:
Lærebok eller kompendium (vil bli oppgitt ved oppstart av emnet). 
Forutsatte forkunnskaper:
AOS130 Innføring i organisasjonsteori, eller tilsvarende emne.
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Emnet har obligatorisk aktivitet, som er å delta i et forskningsprosjekt innenfor kognitive psykologi/beslutningsteori. Aktiviteten tar ca. 30 minutter og gjennomføres på nett. Formålet med aktiviteten vil bli beskrevet i en av forelesningene.
Vurderingsordning:
Avsluttende digital hjemmeeksamen på 3,5 timer, teller 100%. 
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum og eksamen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
GSK (generell studiekompetanse)
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Ca 40 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): C3 Alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått