Course code AOS230

AOS230 Organisasjons- og ledelsespsykologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Nicolay Andre Melsæter Worren
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: -B-ØA
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Innføring i teorier og metoder innenfor organisasjons-og ledelsespsykologi. Motivasjon og belønning, læring og erfaringsoverføring i organisasjoner, problemløsning og beslutningsprosesser, personlighet og ledelse, holdninger og organisasjonskultur, arbeidsmiljø, sosiale nettverk, grupper og team, samt endringsprosesser og organisasjonsutvikling. 
Læringsutbytte:
Formålet med emnet er å gi en oversikt over de viktigste teoribidrag innen organisasasjonspsykologien. Kurset vil i særlig grad konsentrere seg om hvordan teorier på dette fagfeltet kan benyttes for å håndtere utfordringer i moderne kunnskapsorganisasjoner. 
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, seminarer og gruppearbeid. Gjennomføring av små eksperimenter og studier med anvendelse av teori på praktiske problemstillinger. Omvendt undervisning (flipped classroom) vil kunne bli benyttet. Aktiv deltakelse er forventet. 
Læringsstøtte:
Ingen spesiell utoverlærerkontakt.
Pensum:
Kaufmann og Kaufmann: Psykologi i organisasjon og ledelse. Fagbokforlaget, siste utgave.
Forutsatte forkunnskaper:
AOS130.
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Emnet har obligatorisk aktivitet, og denne kan bestå av flere deler (eksempelvis en øvelse i en forelesning, samt en kort oppsummering av øvelsen som hver student skriver i etterkant). Aktiviteten blir nærmere beskrevet i forelesningsplanen, som vil bli publisert en uke før oppstart. Obligatoriske aktiviteter er normalt gyldig til neste gang emnet tilbys.
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen på 3,5 timer, teller 100%. 
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum og eksamen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Ca 40 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått