Course code AOS230

AOS230 Organisasjons- og ledelsespsykologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Arild Wæraas
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: -B-ØA
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Persepsjon/kognisjon; Læring; Holdninger og Lederskap; Gruppepsykologi; Trivsel, fravær og gjennomtrekk.
Læringsutbytte:
Øve opp evnen til å forstå de vesentligste teoribidrag innen faget arbeids- og ledelsespsykologi og sammenhengen mellom disse. Kurset vil i særlig grad konsentrere seg om utfordringer i kunnskapsøkonomien. Det vil være viktig å se sammenhengen mellom teoribruk og hvordan den kan benyttes på praktiske problemstillinger. Eksemplene i kurset vil i stor grad bli hentet fra den internasjonale arena. Evne til å hente inspirasjon fra ulike fagfelt anses som viktig.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, seminarer og gruppearbeid. Gjennomføring av eksempelstudier med anvendelse av teori på praktiske problemstillinger. Frivillig innlevering av oppgave som det gis kommentarer på.
Læringsstøtte:
Ingen spesiell utoverlærerkontakt.
Pensum:
Kaufmann og Kaufmann: Psykologi i organisasjon og ledelse. Fagbokforlaget, siste utgave.
Forutsatte forkunnskaper:
AOS130.
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Ingen
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen 3,5 timer, teller 100%.
Sensor:
Besvarelsene evalueres av kurslærer og ekstern sensor.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer inkludert forelesninger
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Samlet undervisningstid ca. 40 timer, fordelt over to uker. Deler av den organiserte undervisningstiden vil være gruppearbeid.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått