Course code AOS130

AOS130 Innføring i organisasjonsteori

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Arild Wæraas, Gro Ladegård
Medvirkende: Are Vegard Haug
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Eventuell mangel på undervisningslokaler kan medføre at det blir begrensning på antall studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, .
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: B-ØA, B-ECON  og M-IØ
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kurset har to hovedtemaer. Det første er interne funksjoner i organisasjoner, og omhandler mål og oppgaver, kultur, struktur, ledelse, og samspill mellom menneskene i en organisasjon. Det andre temaet er drivkrefter i omgivelsene og hvordan disse påvirker organisasjonen. Det blir lagt vekt på et utviklings- og endringsperspektiv for fremtidige levedyktige organisasjoner.
Læringsutbytte:
Overordnet læringsmål er å opparbeide en forståelse av hvordan organisasjoner fungerer. De spesifikke læringsmålene er tredelt: 1) Opparbeide seg kunnskap om de mest sentrale teoriene som benyttes i studier av organisasjoner, og hvordan teoriene kan anvendes til å forstå organisasjoner. 2) Gi studentene trening i analytisk tenkning og systematiske undersøkelser av hvordan organisasjoner fungerer. 3) Utvikle kritiske holdninger til organisatoriske problemstillinger, særlig slik disse fremstår i media.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, kollokvier og oppgaveløsning, case-studier.
Læringsstøtte:
Studentene får veiledning av hjelpelærerne gjennom alle seminarene.
Pensum:
Forelesningene er pensum. Pensumbok er Jakobsen, Dag Ingvar og Jan Thorsvik: Hvordan organisasjoner fungerer. Bergen: Fagbokforlaget. Tredje utgave
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Oppgaveløsning, deltakelse i kollokvier. Studenter som kommer senere enn dag 2 i kurset vil bli avvist fra kurset.
Vurderingsordning:
Eksamen teller 100%
Sensor:
Ekstern sensor brukes på eksamensopplegget i henhold til reglementet.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Undervisningen foregår i seminarform, fra 09.00 til 16.00 de to første ukene av augustblokka.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått