Intensivbehandling

Kvalifisert personell er til stede hele døgnet:

  • Dyrepleiere og veterinærer behandler og overvåker pasientene
  • Veterinærer innenfor viktige fagområder som akuttmedisin, anestesiologi og smertebehandling, kirurgi, gastroenterologi, kardiologi og onkologi, overvåker behandlingen. 

I tillegg har vi kirurg og anestesiolog i bakvakt kveld/natt/helg hver dag hele året. 

Avdelingen har avansert utstyr for:
- oksygenbehandling
- sikker og nøyaktig administrering av væske, blodprodukter og legemidler
- tilførsel av ekstern varme ved hypotermi
- kontinuerlig monitorering av mange viktige livsfunksjoner, inkludert EKG og blodtrykksmåling
- ultralyd for akuttdiagnostikk
- laboratoriediagnostikk døgnet rundt, inklusive blodgass- og koagulasjonsanalyse
- blodbank

 

Published 6. February 2015 - 12:12 - Updated 20. oktober 2021 - 21:16