Timebestilling

Smådyr

Endelig har vi åpnet i nye lokaler på Ås. Velkommen til oss!

Vi har egne innganger og venterom for katt og hund. Se skilting på dørene.

Timebestilling: smadyr@nmbu.no eller tlf: 67 23 23 23

Timebestilling på telefon: kl. 08.00- 12.00 og 13.00-16.00 på hverdager.
Telefonen er åpen for akutte henvendelser døgnet rundt.

Besøksadresse: Inngang fra: Oluf Thesens Vei 30, Ås

Akuttmottaket er åpent døgnet rundt, alle dager, for syke eller skadede dyr. 

Har du symptomer på akutt luftveisinfeksjon, ber vi deg om at noen andre følger dyret.

Hest

Vi har åpent for timebestilling, henvisning og akutt-tilfeller. Vi er åpne hver dag, hele døgnet.

Akutthjelp og timebestilling: hest@nmbu.no eller  67 23 24 24.
E-posten er bemannet i normal åpningstid, hverdager kl. 08.00 - 15.00. Ved akutte hendelser, ring.

Vakttelefon utenfor ordinær åpningstid: 922 80 704

Ambulatorisk hestevakt: 400 00 129

Åpningstider timebestilling: kl. 08.00- 15.00

Besøksadresse: Inngang fra: Oluf Thesens Vei 24, Ås

Produksjonsdyr

Ambulatorisk klinikk – produksjonsdyr

Ambulatorisk klinikk har døgnkontinuerlig drift og vil flytte i to omganger for åsikre at de nye lokalene fungerer før de gamle stenges ned. Første flyttelass til Ås går tirsdag 15. desember. To biler flytter med til Ås denne dagen og har utkjøring herifra fra morgenen den 16. desember, samtidig som utkjøring fra Oslo foregår som før.

Flyttefase to er satt til mandag 15. februar, og da flytter resten av Ambulatorisk klinikk.

Fram til at hele Ambulatorisk klinikk har flyttet vil vakta ha utkjøring fra Adamstuen eller Ås avhengig av hva som passer best med logistikken for vakthavende. Vakta vil både under og etter flytting fortsette å betjene samme vaktområde som tidligere.

Praksisen vi tilbyr er en undervisningspraksis der veterinærstudentene deltar i utredninger, diagnostikk og behandling i felt, under kyndig veiledning av seksjonens veterinærer. Praksisen er med på å sikre at studentene får et godt grunnlag for mestring av de ulike oppgavene de vil møte i yrkeslivet som stordyrpraktikere. I tillegg til virksomheten på dagtid har praksisen kvelds- og nattevakt alle dager i året.

Telefon:
67 23 22 00

Innringingstid for praksisbesøk samme dag:
kl. 08.00 - 09.00

Kontortid:
Vinter: Man. - fre.: kl. 08.00 - 15.45
Sommer: Man. - fre.: kl. 08.00 - 15.00

Vinter (15. sept. - 14. mai),
Sommer (15. mai - 14. sept)

Produksjonsdyrklinikken

Produksjonsdyrklinikken er en undervisningsklinikk som tar imot storfe, gris, sau og geit til undersøkelse, diagnostikk og behandling etter henvisning fra veterinær. Vårt tilbud gjelder både enkeltpasienter og utredning av besetningsproblemer.

Produksjonsdyrklinikken vil ha drift på Adamstua fram til 12. mars 2021. I perioden 13. mars til 5.april er klinikken stengt på grunn av flyttingen, men fra 6.april gleder vi oss til å ta inn pasienter i våre nye lokaler på Ås.

Henvisning av pasienter til Produksjonsdyrklinikken: telefon 67 23 22 00 (hverdager 8 – 14) eller prodmed.mko@nmbu.no

 

 

Opptrening i basseng.

Foto
Camilla Wiik Gjerdrum/NMBU

 

Published 23. november 2020 - 13:36 - Updated 1. november 2021 - 10:10