Fanconi syndrom hos norske hunder

Registrering av kasus for veterinærer

 

Fanconi syndrom
Fanconi syndrom (FS) innebærer er en redusert funksjon av proximale tubuli i nyrene som resulterer i endret reabsorpsjon av blant annet glukose, aminosyrer, bikarbonat, kalium og fosfat. Polyuri og polydipsi er de vanligste symptomene, men også redusert matlyst og allmenntilstand kan forekomme. Polyurien skyldes en osmotisk diurese, eventuelt i kombinasjon med nyreskade. Hunder med glukosuri uten hyperglykemi bør testes for denne sykdommen, og diagnosen stilles ved påvisning av aminosyrer i urinen ved referanselaboratorier. Videre kan venøs blodgassundersøkelse avsløre tap av bikarbonat og en eventuell metabolsk acidose.

Fanconi syndrom ble først beskrevet som en arvelig lidelse hos rasen Basenji, hvor symptomene oftest opptrer i 4-7 års alder. Det er også beskrevet en rekke tilfeller av FS hos hunder av ulike andre raser, og man antar at de fleste av disse er ervervete. Sporadiske tilfeller er også rapportert hos katt, hest og menneske.

Ervervet FS
Mekanismen bak nyreskaden hos hunder med ervervet FS er generelt lite kjent. I USA, Australia og Storbritannia er det rapportert en antatt sammenheng mellom FS og inntak av tørkete godbiter fra kylling, and, og søtpotet. Felles for disse produktene er at de har vært importert fra Asia. Food and Drug administration (FDA) i USA har siden 2007 registrert flere tusen tilfeller av sykdommen og gjennomført omfattende tester av produktene som har vært antatt å forårsake den. De har imidlertid ikke kunne påvise bestemte stoffer i disse produktene som kan være årsak til FS. Det er beskrevet tilfeller av FS der antibiotikum, cytostatika, organofosfater eller metaller er ansett som trolig årsak, og det er også beskrevet en sammenheng mellom kobberlagringshepatopati og FS hos en håndfull hunder av ulike raser.

Med tanke på̊ assosiasjonen mellom ervervet FS og tørkede godbiter fra Asia er det viktig å forhøre seg om hundens diett og inntak av godbiter når man tar opp anamnesen for slike pasienter. Så sant inntaket av denne typen godbiter stoppes, har denne type ervervet FS har som regel vært forbigående, og hundene har blitt friske i løpet av noen måneder til et år senere. Et mindre antall kan likevel utvikle mer alvorlig og vedvarende nyreskade. Som eventuell tilleggsbehandling er det anbefalt å følge protokollen utarbeidet for behandling av Basenjier med primær FS (den såkalte Gonto-protokollen), som retter seg mot å tilføre de stoffene skilles ut for mye av i urinen ved denne sykdommen; for eksempel bikarbonat, elektrolytter, aminosyrer, og vitaminer. 

Hjelp til å registrere kasus
Vi håper dere vil hjelpe oss med å samle informasjon om forekomsten av FS, der målet er å forsøke å finne mulige årsakssammenhenger ved FS hos norske hunder. Ta gjerne kontakt med oss dersom dere har spørsmål eller ønsker å henvise en pasient. Registreringen gjør dere her eller i linken øverst på siden.

smadyr@nmbu.no

 

Published 7. mars 2018 - 7:50 - Updated 1. november 2021 - 10:21