Katt overlevde den alvorlige sykdommen FIP – Felin infeksiøs peritonitt

Av Camilla Wiik Gjerdrum

Katten Iszak er en Neva Masquerade kastrert hannkatt.
Katten Izsak overlevde FIP ved hjelp av en antiviral medisin vi fikk tillatelse av Legemiddelverket til å bruke. Izsak er den første katten vi har behandlet med suksess mot FIP her ved Dyresykehuset – smådyr på Ås. Foto: Dyresykehuset – smådyr

Rasekatten Izsak fikk Felin infeksiøs peritonitt (FIP). Sykdommen er alltid dødelig uten behandling, men ved hjelp av et antiviralt middel er Izsak i dag frisk.

Izsak er en Neva Masquerade kastrert hannkatt som var ca. 9 måneder gammel da han ble henvist til oss som følge av oppkast, diaré og slapphet. Izsak hadde hatt litt problemer med sensitiv mage fra han var kattunge, men hadde ellers vært i god form. Han var litt nedstemt, men i relativt grei form da han kom til oss. Men en undersøkelse av buken ga oss mistanke om at det kunne være væske der, og at enkelte lymfeknuter kunne være forstørret.

Blodprøver viste blant annet at han hadde proteintap (lav albumin). I tillegg hadde han flere avvik fra normale verdier vi ikke kunne forklare med diaré og oppkast alene. På ultralyd så vi at Izsak hadde væske og store lymfeknuter i buken. Celleprøver av lymfeknutene, tarmvegg og væsken ga mistanke om en betennelsestilstand som er karakteristisk for sykdommen Felin infeksiøs peritonitt (FIP).

Katten Izsak i hendene på dyrepleier Maria ved Dyresykehuset – smådyr.
Izsak ble behandlet ved Dyresykehuset – smådyrs katteavdeling. Her kommer ingen hunder inn. Han blir holdt av dyrepleier Maria. Foto: Dyresykehuset – smådyr

Felint coronavirus

Felint coronavirus (FCoV) kan i noen tilfeller føre til Felin infeksiøs peritonitt (FIP). FCoV er en svært vanlig virusinfeksjon som oppstår hos katter over hele verden, spesielt i husholdninger med flere katter. Omtrent 50-90 prosent av alle av katter er positive for FCoV. FCoV forårsaker vanligvis ingen symptomer hos katt, men av og til kan det føre til mild diaré, spesielt hos yngre katter, hvor viruset "formerer" seg i cellene i tarmkanalen. Det å påvise FCoV er altså ikke det samme som å påvise FIP.

Men hos noen katter går imidlertid noe galt. Det feline coronaviruset endrer seg (muterer) og fører til FIP. Dette skjer spesielt hos yngre katter, og det er også mer vanlig forekommende hos rasekatter, men man vet ikke sikkert hvorfor coronaviruset hos enkelte katter muterer og forårsake denne veldig alvorlige sykdommen.

Kan ta i bruk medisin mot FIP

Hos katter som utvikler FIP ser vi en stor variasjon når det gjelder symptomer, og derfor kan det være utfordrende å stille diagnosen. Det finnes heller ikke én enkelt test som med sikkerhet kan bekrefte eller avkrefte sykdommen. Derfor må man samle "bevis" for og imot ved hjelp av flere diagnostiske tester, for å bli mest mulig sikker. Ekstra vanskelig blir denne situasjonen fordi FIP alltid er dødelig uten behandling – og inntil nylig fantes det ingen effektiv behandling.

Izsak hadde flere diagnostiske funn som stemte med FIP, i tillegg til at han var en ung rasekatt. Han fikk en kostbar medisin, et antiviralt middel (GS-44152) som ligner den medisinen som blir brukt mot coronavirus for mennesker. Per i dag er ikke medisinen Izsak fikk godkjent til bruk på dyr i Norge, men man kan søke om tillatelse fra Legemiddelverket. De kan godkjenne søknaden i spesielle tilfeller hvor annen behandling ikke finnes. Heldigvis fikk vi godkjent søknaden hos Izsak.

Izsak er nå ferdigbehandling og lever et veldig fint katteliv. Izsak er den første katten vi har behandlet med suksess mot FIP her ved Dyresykehuset – smådyr på Ås.

Publisert - Oppdatert

Del på