Har du vært i utlandet?

Av Camilla Wiik Gjerdrum

Bildet viser

Skal du inn i våre produksjonsdyrlokaler? For både Produksjonsdyrklinikken, Ambulatorisk klinikk og besetninger i felt gjelder følgende:

 • Alle må ha dusjet og vasket håret etter utenlandsbesøk, før man går inn i våre dyrerom.
 • Benytt klinikken/besetningens klær og sko.
 • Har du hatt kontakt med husdyrmiljø i andre land – vent 48 timer får du går inn i en norsk besetning. Tell fra tidspunktet du kommer tilbake til Norge.
 • Har du hatt kontakt med husdyr, vilt eller vært ute i naturen i et land med alvorlig smittsom dyresykdom, deriblant Sverige, skal du vente 72 timer.
 • Gi aldri matrester eller ta med dyreprodukter inn i norske besetninger.
 • Se egne regler for MRSA-testing.

Kontakt underviser eller instituttstyrer ved spørsmål – avklar situasjon før reise utenlands.

Retningslinjer for forebygging av MRSA/LA-MRSA smitte.

Utdrag fra NMBUs retningslinjer for forebygging av MRS/LA-MRSA smitte:

Reglene gjelder for alle ansatte, studenter (inkludert master- og PhD-studenter) og besøkende som skal inn i norske husdyrbesetninger. Produksjonsdyrklinikken og ambulatorisk klinikk regnes i denne sammenheng som besetninger.


Krav om testing av ansatte og studenter

NMBUs ansatte og studenter som i arbeid og studier skal gå inn norske husdyrbesetninger skal testes for MRSA/LA-MRSA hvis de:

 • tidligere har fått påvist MRSA, men ikke senere har hatt tre negative kontrollprøver


eller som i løpet av de siste 12 måneder

 • har vært i kontakt med utenlandsk dyrehold, eller
 • fått påvist MRSA (selv om senere kontrollprøver har vært negative), eller
 • bodd i samme husstand som MRSA-positive (mennesker og dyr), eller
 • hatt nær kontakt med MRSA-positive (mennesker og dyr) uten å bruke beskyttelsesutstyr

eller de siste 12 måneder har vært i land utenfor Norden og der har:

 • vært innlagt i helseinstitusjon, eller
 • fått omfattende undersøkelse eller behandling i en helsetjeneste inkludert tannbehandling, eller
 • arbeidet som helsearbeider, eller
 • oppholdt seg i barnehjem eller flyktningeleir.

 
Utføring av MRSA-test og behandling ved positive funn

Ansatte kontakter bedriftshelsetjenesten for testing (evt. egen fastlege). Studenter testes hos fastlege/studentsamskipnadens helsetjeneste.
Personer med positiv MRSA/LA-MRSA-status må gjennomføre behandling. Fastlege kontaktes.

Ansattes og studenters adgang til NMBUs og andre norske husdyrbesetninger

 • Besetningseier skal alltid opplyses om MRSA-status av den enkelte ansatte/student før de kan gå inn i besetningen. Besetningseier avgjør om den ansatte/studenten tillates å gå inn i besetningen.
 • Personer med uavklart LA-MRSA/MRSA status: I følge VI/FHI/Mattilsynets faglige anbefalinger kan personer med uavklart LA-MRSA/MRSA-status gå inn i husdyrbesetninger hvis de følger VI/FHI/Mattilsynets anbefalte smitteforebyggende tiltak (kirurgisk munnbind, engangshansker og hodeplagg), i tillegg til VI/FHI/Mattilsynets råd om daglige smittebeskyttelse.
 • Personer som er behandlet for LA-MRSA/MRSA: VI/FHI/Mattilsynets faglige anbefalinger krever at personer som er behandlet for LA-MRSA/MRSA må benytte de nevnte smitteforebyggende tiltakene fram til alle kontrollprøver er negative.
 • Personer med positiv LA-MRSA/MRSA status skal ikke gå inn i husdyrbesetninger.

Smitteforebyggende tiltak ved besøk i husdyrbesetninger i utlandet

 • Vask hender grundig med såpe og vann.
 • Ta på engangshansker, hodeplagg og støvmaske med ventil (beskytter mot smitte FRA dyr)
 • Hender vaskes og desinfiseres rett etter at beskyttelsesutstyret er tatt av.
 • Hvis mulig, ta en dusj umiddelbart etter besøk i besetningen.
 • Planlegg før avreise til utlandet: Bestill time for testing hos bedriftshelsetjeneste/fastlege for raskest mulig testing etter hjemkomst.

Publisert - Oppdatert

Del på