Utbrudd av nevrologisk form av herpesvirus (EHV-1) hos hest

Det pågår nå et større utbrudd av en aggressiv variant av EHV-1 blant spranghester som har vært på turnering (Valencia Spring Tour) i Valencia i Spania. Mange hester har alvorlige symptomer og flere har blitt avlivet. Sykdommen har dessverre også blitt spredt til flere andre land med hester som har blitt transportert videre. I den forbindelse har smittevernseksperter kommet med noen anbefalinger for å prøve å hindre videre smitte. Nedenfor følger noen av rådene fra British Showjumping, først og fremst for hester som kommer fra eller har reist igjennom Spania, Frankrike, Portugal, Belgia, Italia, Polen, Nederland, Tyskland eller Slovakia.

  1. Disse hestene må isoleres helt fra andre hester. Det betyr adskilt stall og fysisk avstand, også når de er ute.
  2. Personer som håndterer hestene som er i isolasjon skal ikke håndtere andre hester.
  3. Generelle biosikkerhetstiltak skal være på plass, dette inkluderer bl.a.:
  • Hånddesinfisering mellom håndtering av hver hest
  • Fotbad med f.eks Virkon utenfor stallen
  • Overtrekksdress
  • Separat utstyr, bøtter osv til hver hest
  • Mulighet for å desinfisere redskap
  1. Det må registreres temperatur på alle hester på stedet morgen og kveld.

Dersom det er hest(er) i karantene på området ELLER det er mistanke om hest med EHV-1 infeksjon på stallen gjelder følgende anbefalinger før karantenen kan oppheves:

  1. Ingen hester har vist tegn til infeksjon på 28 dager

Eller prøvetagning:

  1. Negative blodprøver for serologi (komplement fiksasjonstest) med minimum 10 dagers mellomrom, sammen med nesesvaber tatt på samme tidspunkt.

Råd om vaksinasjon:

  • Vaksinasjon mot EHV-1 er ikke vist å hindre nevrologiske symptomer, men begrenser utskillelsen av virus og reduserer dermed faren for at andre kan bli smittet.
  • Hester som nylig har vært i kontakt med hester som kan være smittet, skal ikke vaksineres.
  • Vaksinasjon kan ikke erstatte andre smittevernstiltak.
  • Risiko for smitte øker med reising og kontakt med mange hester.
  • Med det pågående utbruddet er det sterkt frarådet å reise med hest på stevner i Europa nå.
  • Man forventer at EHV vil sirkulerer i hestepopulasjonen også i fremtiden. For konkurransehester anbefaler derfor British Showjumping EHV vaksinasjon to ganger i året.

Mattilsynet pålegger kun unntaksvis karantene for EHV-1, det legger derfor et desto større ansvar på den enkelte heste-eier og stall å følge anbefalingene over. Det er viktig å huske på at risikoen for utsette hesten for smittsomme sykdommer øker med reising og mye kontakt med fremmede hester. Smittevernstiltak bør derfor alltid være på plass i forkant av mulig smitte!

Nyttige lenker: 

Mattilsynets sider
Veterinærinstituttets sider
SVA sider
Informasjon om pågående utbrudd fra FEI
Informasjon om pågående utbrudd fra British Showjumping

Published 6. mars 2021 - 6:23 - Updated 6. mars 2021 - 6:43