– Kjæledyr må få gå til veterinær ved portforbud

Regjeringen har sendt ut et lovforslag om portforbud som et smitteverntiltak i forbindelse med Covid-19. Men veterinærhjelp til familiedyr er ikke en del av unntaksbestemmelsene.

– Vi er redd for at politikerne har en manglende forståelse for hvor viktig det er at veterinærtjenester er tilgjengelig også i en unntakstilstand. Gjennom dette forslaget tar ikke regjeringen tilstrekkelig ansvar for de mange kjæledyrene i landet, sier dekan Anne Storset.

I forslaget fra Justis- og beredskapsdepartementet er ikke ivaretakelse av dyrevelferd regnet som en samfunnsviktig funksjon. Det kan gjøre det vanskelig å få tilgang på veterinærtjenester under et portforbud.

NMBU har sendt høringssvar om regjeringens forslag og mener innføring av portforbud vil kunne få alvorlige konsekvenser for dyrevelferden dersom det ikke finnes nødvendige unntak for at dyrehelsepersonell skal kunne ivareta dyrene slik de er pålagt ifølge Dyrehelsepersonelloven og Dyrevelferdsloven.

– Forslaget strider med dyrevelferdsloven hvor et overordnet prinsipp er at dyr har en egenverdi uavhengig av nytteverdien de måtte ha for mennesker, og at dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger. Dyrehelsepersonell må få gå på jobb og behandle syke dyr også under et portforbud, sier Storset.

NMBU mener derfor at dersom myndighetene skal ha adgang til å innføre portforbud som smitteverntiltak mot Covid-19, må dyrevelferd defineres som et samfunnskritisk område og alle veterinærer i klinisk praksis og tilhørende aktiviteter må defineres som samfunnskritisk personell.

Les hele høringssvaret nederst i artikkelen.

Khrono har skrevet om høringssvarene fra flere utdanningsinstitusjoner. Dekan Anne Storset sier følgende til avisa:
— I veldig mange tilfeller er politikerne opptatt av de matproduserende dyrene, og det er vi glade for, men vi har også svært mange familiedyr og vi mener at velferden til disse dyrene også må ivaretas under et eventuelt portforbud, sier Storset.

Les hele saken på khrono.no.

Published 2. February 2021 - 13:44 - Updated 8. February 2021 - 9:44