Forbedret behandling for økt overlevelse etter leddinfeksjon hos føll

Bakteriell infeksjon i ledd, eller septisk artritt, er en viktig problemstilling hos føll fordi den gir alvorlig halthet

som påvirker føllets velferd og fordi overlevelse etter behandling kan være så lav som 42 %. Det har også

vært vist redusert prognose for å komme til start i løp. En studie finansiert av Stiftelsen Hesteforskning i

2012 og tidligere studier i gris og kylling har vist at blodkarene i karkanaler i vekstbrusken spiller en rolle i

sykdomsforløpet. Prosjektets første delmål er å undersøke hvordan blodsirkulasjon og lymfekretsløp er

organisert i forbindelse med ledd hos unge føll i vekst, for å avdekke hvilke strukturer det er nødvendig å

behandle ved leddinfeksjon. Prosjektets andre delmål er å undersøke anbefalte teknikker for behandling

og oppfølging av leddinfeksjon hos føll, for å avdekke hvilke strukturer som nås med disse teknikkene.

Prosjektets delmål vil svare på hovedmålet om å utvikle bedre behandlingsteknikker med økt overlevelse

etter leddinfeksjon hos føll.

Published 11. september 2015 - 14:40 - Updated 11. september 2015 - 14:43