Turistene stormer ut i naturen

Her slår han fast at Koronaen har ført til stor økning i etterspørselen etter hytter, fritidsbåter og bobiler, i mange tilfeller for å oppnå naturopplevelser. Nordmenn har jevnt over stor kjøpekraft, og så lenge de ikke kan reise utenlands er det et potensial for at en god del av dem vil benytte seg av tilbud fra naturbaserte reiselivsbedrifter. For å lese hele artikkelen, trykk her.

Published 16. juni 2021 - 15:25 - Updated 16. juni 2021 - 15:29