Filmen om BIOTOUR

BIOTOUR utforsker nøkkelbetingelser for videreutvikling av naturbasert reiseliv i norsk bioøkonomi. Målet er å sikre næringsutvikling, sørge for robuste lokalsamfunn og legge til rette for en bærekraftig ressursbruk.

I denne filmen kan du se noen av de viktigste funnene fra BIOTOUR-prosjektet. Funnene illustreres ved å følge Åsmund Bakke fra Folgefonni Breførarlag. Han forteller hvorfor og hvordan sentrale funn i BIOTOUR er relevante for blant annet næringen, lokalsamfunnene og ressursforvaltningen.

Dette er hovedfunnene fra de ulike delene av prosjektet:

Naturbasert reiseliv er viktig for bred verdiskaping i lokalsamfunnet.

1. Naturbasert reiseliv i den norske bioøkonomien
- Naturbaserte reiselivsentreprenører er dedikerte mangesyslere som brenner for bærekraftig stedsutvikling.

2. Ressurs- og produktanalyser
- Natur og kultur i samhandling gir utvikling av turisme og lokalsamfunn.
- Når dyr og mennesker ikke snakker samme språk blir det lett knute på tråden.

3. Markedsanalyser
- En stor andel besøkende vil både se naturen fra bil, buss, bane eller båt, og delta i mer aktive opplevelser som vandring, fisking og padling.

4. Aktører og reiselivsledelse
- Små bedrifter er mest kreative!

5. Innovative løsninger
- Smart teknologi gjør smarte entreprenørers produkter enda smartere.

Oversikt over forskningen som er gjort i BIOTOUR:

https://www.nmbu.no/biotour/publikasjoner

Oversikt over faktaark, kortversjoner av lengre publikasjoner:
https://www.nmbu.no/biotour/publikasjoner/faktaark

Oversikt over presseklipp:
https://www.nmbu.no/biotour/nyheter/presseklippbiotour

Published 1. desember 2020 - 13:34 - Updated 4. desember 2020 - 8:36