Ny doktorgrad i BIOTOUR

  • Thomas Haraldseid
    Foto
    Håkon Sparre, NMBU

Thomas Haraldseid vil forsvare sin ph.d.-avhandling "Kreative prosesser i møtet mellom naturbasert reiseliv og lokal utvikling. Fellesskapende motiv som bidrag til omstilling i lokalsamfunn", den 14. oktober 2020. Dette er den andre doktorgraden med tilknytning til BIOTOUR. 

Ny doktorgrad i BIOTOUR

Tid: Onsdag 14. oktober 2020 kl. 10:00
Sted: NMBU og Zoom

Tittelen på prøveforelesningen er: Samarbeidsdrevet planlegging og kreativ stedsutvikling - synergier eller motsetninger?

Her finner du mer informasjon.

Published 5. oktober 2020 - 12:49 - Updated 5. oktober 2020 - 12:50