Ny forsking: Naturen får kalde nordmenn til å opna seg på festival

Sommaren er høgsesong for festivalar, og arrangement i naturområde, eller naturbaserte arrangement, blir stadig meir populære.

Likevel har me mangelfull kunnskapen om naturbaserte arrangement og naturen si rolle i slike tilstellingar.

For å bli klokare på dette temaet har Margaryan, som ein del av BIOTOUR-prosjektet, intervjua leiarane for 22 naturbaserte arrangement i heile Noreg. Føremålet var å få svar på korleis naturen bidreg til å skapa eit vellukka arrangement, som tiltrekkjer seg både lokalbefolkninga og turistar.

Les meir om dei ferske resultata i dette innlegget på BIOTOUR-bloggen.

 

Published 28. juni 2019 - 11:09 - Updated 28. juni 2019 - 11:10