Kan me stola på økoturisme?

For å kartleggja statusen til økoturisme i den nordiske turistmarknaden, har BIOTOUR-forskarane Lusine Margaryan og Stian Stensland (NMBU) gjennomført ein studie av naturbaserte reiselivsbedrifter i Noreg og Sverige. 

Berre åtte prosent av bedriftene i Noreg og 24 prosent i Sverige hadde ei form for øko-sertifisering. Majoriteten av naturbaserte reiselivsbedrifter ønskjer ikkje økosertifisering.

Les blogginnlegget til forskar Lusine Margaryan for å forstå kvifor.

Published 19. mars 2018 - 11:30 - Updated 19. mars 2018 - 13:33