Ny kunnskap om naturbasert reiseliv

– Vandring, rafting, surfing, toppturer, fuglekikking, naturguiding, jakt og fiske. Tilbudet av kommersielle naturaktiviteter og opplevelser øker. I denne bransjen er det mange mindre bedrifter og deltidsaktører. De er viktige for utvikling av næringa, sier forsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, Stian Stensland.

Vil se endringer siden 2013

Med hjelp fra destinasjonsselskaper, HANEN, Din Tur og studenter ved NMBU får 3000 reiselivsaktører i disse dager tilsendt en web-basert spørreundersøkelse.

Stian Stensland.

Foto
Gisle Bjørneby
 – Undersøkelsen er spesielt verdifull fordi den følger opp en tilsvarende kartlegging fra 2013. Vi vil derfor kunne si noe om endringer over tid. Ny kunnskap og statistikk om de som tilbyr naturbaserte aktiviteter er viktig for å lage gode rammevilkår og få økt oppmerksomhet om denne delen av reiselivet. Kartleggingen fra 2013 ble også trukket fram i reiselivsmeldingen, noe som viser hvor viktig arbeidet vårt er, sier Stensland.

Næringa etterspør kunnskap

Dagny Øren.

Foto
NHO Reiseliv
Den globale turismen forventes å øke 66 prosent innen 2030. For å møte en slik vekst, mener NHO Reiseliv det er viktig med mer kunnskap om de naturbaserte reiselivsbedriftene.

– Flere og flere reisende søker uforglemmelige opplevelser. Det er ingen tvil om at de naturbaserte reiselivsbedriftene er en svært viktig brikke i totalpakken for alle typer gjester. Når man etablerer og utvikler opplevelser, er det viktig at dette gjøres sammen med lokalsamfunnets aktører. Da vil de forbli bærekraftige, ekte og genuine, sier Dagny Øren, bransjeansvarlig for Opplevelser- Kultur - Idrettsevent og Destinasjonsselskaper i NHO Reiseliv.

Viktig næringspolitisk for bedriftene

Cecilie Rygg Nordskag.

Foto
Din Tur
Turoperatøren Din Tur kvalitetssikrer og samarbeider med over hundre små og mellomstore naturbaserte reiselivsbedrifter over hele landet. Cecilie Rygg Nordskag, daglig leder i Din Tur, forklarer hvorfor bedriftene svare på undersøkelsen og bidra til kunnskapsinnhenting:

– Naturbasert reiseliv er utvilsomt vesentlig for å sikre sysselsetting i distriktene i fremtiden. Betydningen av eksisterende bedrifter og deres fremtidsbehov er imidlertid dårlig dokumentert. Undersøkelsen er en kjærkommen begynnelse på innsamling av nødvendig materiale. Verdiene finnes i distriktene, og grunneiere og folk i bygdene må gripe mulighetene.

Bernt Bucher-Johannessen.

Foto
HANEN
Den oppfatningen deler Bernt Bucher-Johannessen, daglig leder i HANEN, som er en næringsorganisasjon for 500 bedrifter innen bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske.

– En kartlegging av naturbaserte opplevelsesbedrifter for å øke kunnskapen og innsikten om næringa. Dette vil kunne gi oss et bedre grunnlag for å legge en utviklingsstrategi for og i samarbeid med bedriftene. Noe som igjen øker bedriftenes verdiskapningen og betydning for i lokalsamfunnene.

Published 28. mars 2017 - 11:16 - Updated 23. mai 2017 - 19:09