Ekspertpanel skal forutse framtidas reiseliv

  • .
    Foto
    andreas.wolden/Foap/visitnorway.com

I det gamle Hellas søkte enkeltpersoner så vel som landsbyrepresentanter råd hos Orakelet i Delphi. Nå bruker forskerne i BIOTOUR den såkalte Delphi-metoden for å kunne si noe om trender og utviklingsmuligheter innen naturbasert reiseliv.

Ekspertpanel skal forutse framtidas reiseliv

 Derfor er forskerne i BIOTOUR i gang med å sette sammen ekspertpanel i Norge, Sverige, Finland, Sveits og USA som kan si noe om endringstrekk i samfunnet og hvilke utfordringer og muligheter dette vil kunne ha for det naturbaserte reiselivet.

Tiårig perspektiv
I panelene vil forskerne samle en rekke mennesker med ulik bakgrunn. Disse blir bedt om å se ti år fram i tid og si noe om mulige trender innen sitt felt.

NMBU-professor Peter Fredman.

NMBU-professor Peter Fredman.

Foto
Håkon Sparre
 – I disse panelene vil vi samle folk som jobber i departement eller som forvalter natur, turistorganisasjoner, reiselivsbedrifter og friluftsorganisasjoner. Videre vil vi ha med utstyrsleverandører, folk som jobber med markedsføring og representanter fra akademia, sier prosjektleder i BIOTOUR, professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Peter Fredman.

Sammen med blant andre den finske forskeren Liisa Tyrväinen og forsker på naturbasert reiseliv i alperegionen, Dominik Siegrist, er han i gang med å sette sammen panel med eksperter.

Avsluttende work shop
På nyåret vil om lag 50 eksperter få tilsendt et spørreskjema med fire-fem åpne spørsmål. Målet er å finne ut hvilke økonomiske, tekniske, miljømessige og sosioøkonomiske drivkrefter som kan påvirke det naturbaserte reiselivet i årene som kommer. Spørsmålene som ekspertene skal svare på vil begynne med åpne, generelle spørsmål, for deretter å bli snevret mer inn i en andre og tredje runde av undersøkelsen. Avslutningsvis vil det bli arrangert en workshop i Norge med de norske ekspertene. Da er målet å diskutere de mulighetene som finnes.

– Når vi vet mer om trender og utfordringer, vil vi kunne si noe om hvordan dette påvirker det naturbaserte reiselivet og diskutere fremtidsmuligheter, sier Fredman.

Storsatsing fra SMK i Finland
Dominik Siegrist og Liisa Tyrväinen har med seg erfaringer fra henholdsvis Alperegionen og Finland inn i BIOTOUR-prosjektet.

I Finland har statsministerens kontor for første gang tatt initiativ til en studie for å se hvilken rolle det naturbaserte reiselivet spiller for finsk økonomi og jobbskaping. Studien skal danne grunnlaget for å utvikle videre det finske, naturbaserte reiselivet.

Tyrväinen mener det er et viktig politisk taktskifte at studien ble initiert fra øverste politiske hold.

– Også i Finland spiller det naturbaserte reiselivet en stadig viktigere rolle for den finske økonomien, ikke minst fordi det har potensiale til å skape nye og annerledes jobber på den finske landsbygda. Derfor er det gledelig at den øverste politiske myndighet i Finland nå vil satse på videre vekst og identifisere hvilke skritt videre som bør prioriteres, sier Tyrväinen.

Miljøbevisste turister
I Alperegionen, som består av åtte land, er det bærekraft og miljøbevissthet som preger agendaen. Sveits er eksempel på et land som investerer i offentlig transport for å frakte turister miljøvennlig rundt.

– Norge kan være en utfordrende reiselivsdestinasjon fordi de fleste må fly hit. Det slår negativt ut i klimaregnskapet. Kanskje vil det å kunne tilby alternative transportløsninger til egen bil bli viktig for å videreutvikle Norge som en attraktiv turistdestinasjon? spør Siegrist.

Flere mulige trender som kan påvirke det naturbaserte reiselivet i årene som kommer vil vi trolig få vite mer om når framtidsstudien i BIOTOUR-prosjektet foreligger om et drøyt år.

 

Published 21. desember 2016 - 9:31 - Updated 23. mai 2017 - 19:10