Muligheter

Nesten alle er engasjert i friluftsliv i en eller annen form. Men hva vi gjør, hvordan vi gjør det og hvor vi gjør det, forandrer seg. Og forandringene går fort.

Det naturbaserte reiselivet endres betydelig, som følge av blant annet globaliseringsstrender og bruk av ny teknologi. Det skaper større mangfold og nye muligheter.

Endringene fordrer mer kunnskap om det naturbaserte reiselivet i den nye bioøkonomien; ressursbruk, bedriftsstrukturer, markedstilpassede produkter og entreprenørskap.

BIOTOUR utforsker derfor nøkkelbetingelser for videreutvikling av naturbasert reiseliv i norsk bioøkonomi som sikrer næringsutvikling, robuste lokalsamfunn og bærekraftig ressursbruk.

 

 

Published 13. juni 2016 - 10:11 - Updated 12. januar 2020 - 18:38