Utfordringer

  • .
    Foto
    IM_photo

Naturbasert reiseliv øker i popularitet. Globalisering, ny teknologi, økt etterspørsel og press på ressursene fordrer mer kunnskap.   

Utfordringer

Naturbasert reiseliv innebærer opphold i naturområder utenfor de omgivelsene som mennesker ferdes i til daglig. Den naturbaserte reiselivsnæringen tilbyr tjenester og produkter som imøtekommer den etterspørselen som slike opphold gir grunnlag for. Regjeringen har valgt å satse på reiselivet på grunn av de naturgitte fordelene som Norge har, potensialet for videre verdiskaping og reiselivsnæringens store betydning for distriktene.

Det naturbaserte reiselivet er i rask endring som følge av blant annet globaliseringstrender og teknologisk utvikling. I BIOTOUR vil vi ha en helhetlig og integrert tilnærming til det naturbaserte reiselivet. Gjennom ulike arbeidspakker og forskningstemaer vil vi studere hvordan blant annet ressurser, etterspørsel og ledelse kan danne grunnlag for næringsutvikling, robuste lokalsamfunn og bærekraftig ressursbruk.

Published 13. juni 2016 - 10:10 - Updated 27. February 2017 - 15:57