Tilgang hjemmefra til bibliotekets e-ressurser

Studenter og ansatte ved NMBU kan få tilgang til Universitetsbibliotekets e-bøker, artikler og databaser utenfor campus.

Du kan benytte enten VPN (Virtual Private Network) eller portal/Home Office (for ansatte) eller portal/Student Desktop (for studenter.) Da vil du få tilgang til de samme ressursene som når du sitter fysisk på campus.

Informasjon om hvordan du oppretter VPN eller portal finner du på Fjerntilgang - NMBUhjelp.