Om biblioteket

Universitetsbiblioteket er en felles ressursenhet for hele universitetet som skal støtte opp under satsningsområdene i NMBUs strategi.

Bibliotekets ansatte

Organisastorisk oversikt over alle ansatte ved NMBU.

  • Lån av litteratur til forskning og fag.
  • Innlån fra andre bibliotek over hele verden.
  • Kurs i EndNote, referering og litteratursøk
  • Systematiske litteratursøk
  • Veiledning i bruk av pensumsystemet Bolk.
  • Bistår med alt om åpen forskning, spørsmål om cristin, publisering til tidsskrifter eller egenarkivering av manuskripter.
  • Arena og møteplass for hele universitetet
  • Lån av litteratur til studier og forskning.
  • Innlån fra andre bibliotek.
  • Kurs i EndNote, referering og litteratursøk
  • Systematiske litteratursøk
  • Arena og møteplass for hele universitetet
 • Hos oss kan du delta på:

  • Boklanseringer 
  • Foredrag og debatter om aktuelle tema 
  • Feiring av publikasjoner o.l.  
  • Formidling av innhold i egen master/Phd 
  • Konserter med studenter og ansatte fra NMBU.

  Arrangementene har gratis inngang, og er åpne for alle.

  Se arrangementskalenderen.