Last ned NMBUs EndNote-stiler

Universitetsbiblioteket har utviklet en norsk og engelsk Harvard-stil, og også noen nummeriske stiler. Hvis fagansvarlig ikke anbefaler en annen EndNote-stil, kan du laste ned og benytte en av disse stilene i din masteroppgave. Hvis du skriver på norsk bør du bruke en norskspråklig stil, og en engelskspråklig for engelske tekster.

Fremgangsmåte for å få tilgang til NMBUs EndNote-stiler

  • Åpne stilen, og den åpnes i EndNotes stil-vindu.
  • Velg File > Save As i EndNotes toppmeny.
  • Filnavnet kan endres før du lagrer stilen.
  • Stilen blir lagret i default user-mappe: C:>Users>(your login)>Documents>EndNote>Styles.

Nedlasting av stiler

Harvard stiler (forfatter, år)

Numeriske stiler - basert på Harvard-stilene