Harvard NMBU - eksempler

Eksemplene viser hvordan henvisninger i teksten og i litteraturlisten vises med NMBUs norske Harvard stil, og hvordan referanser skal registreres ved bruk av EndNote.

 • Visning i Word:

  Sitering i teksten: (Azioune et al., 2004)

  Litteraturliste:
  Azioune, A., Ben Slimane, A., Hamou, L. A., Pleuvy, A., Chehimi, M. M., Perruchot, C. & Armes, S. P. (2004). Synthesis and characterization of active ester-functionalized polypyrrole-silica nanoparticles: application to the covalent attachment of proteins. Langmuir, 20 (8): 3350-3356. doi: 10.1021/la030407s.

  Registrering i EndNote:

  Reference Type: Journal Article

  Author:
  Azioune, A.
  Ben Slimane, A.
  Hamou, L. A.
  Pleuvy, A.
  Chehimi, M. M.
  Perruchot, C.
  Armes, S. P.

  Year: 2004

  Title: Synthesis and characterization of active ester-functionalized polypyrrole-silica nanoparticles: application to the covalent attachment of proteins

  Journal: Langmuir

  Volume: 20

  Issues: 8

  Pages: 3350-3356

  DOI: 10.1021/la030407s

  Kommentar:
  Elektroniske tidsskrifter føres som trykt tidsskrift (Journal Article) med DOI.

 • Visning i Word:

  Sitering i teksten: (Ask, 2017)

  Litteraturliste:
  Ask, A. O. (2017, 8. november). Det er et sug etter norsk gass i Europa – ny eksportrekord. Aftenposten. Tilgjengelig fra: https://www.aftenposten.no/okonomi/i/KE43o/Det-er-et-sug-etter-norsk-gass-i-Europa--ny-eksportrekord (lest 09.11.2017).

  Registrering i EndNote:

  Reference Type: Newspaper Article

  Reporter: Ask, A. O.

  Year: 2017

  Title: Det er et sug etter norsk gass i Europa – ny eksportrekord

  Newspaper: Aftenposten

  Issue Date: 8. november

  URL: https://www.aftenposten.no/okonomi/i/KE43o/Det-er-et-sug-etter-norsk-gass-i-Europa--ny-eksportrekord

  Access Date: 09.11.2017

  Kommentar:
  Hvis du bruker nettutgaven sett inn URL og Access Date.

 • Visning i Word:

  Sitering i teksten: (Høgberg, 2001)

  Litteraturliste:
  Høgberg, A. P. (2001, 25. juni). Er bevisdømmelsen fri? Aftenposten (Morgenutg.), s. 14.

  Registrering i EndNote:

  Reference Type: Newspaper Article

  Reporter: Høgberg, A. P.

  Year: 2001

  Title: Er bevisdømmelsen fri?

  Newspaper: Aftenposten

  Pages: 14

  Edition: Morgenutg.

  Issue Date: 25. juni

 • Bilder, figurer og tabeller føres som regel ikke opp i litteraturlisten. All informasjon settes istedenfor direkte under illustrasjonen. Opphavsretten er viktig å ivareta, så husk å hente inn tillatelse fra rettighetshaver der det er nødvendig. Dette gjelder uavhengig om kilden foreligger i fysisk eller elektronisk form.
  Mer om opphavsrett: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-40?q=opphavsrett

  BILDE EKS. 1

  I teksten:
  (se figur 1)

  Bildetekst:
  Figur 1. Imsen, G. (2005). Læring som samspill med mennesker, symbolsk materiale eller ting. I: Imsen, G. (red.) Elevenes verden. Innføring i pedagogisk psykologi, s. 172. Oslo: Universitetsforlaget.

  BILDE EKS. 2
  Ønsker du å bruke en illustrasjon med Creative Commons-lisens, trenger du ikke å hente inn tillatelse for ikke-kommersiell bruk, men du må oppgi selve lisensen i referansen. Mer om Creative Commons: https://creativecommons.no/

  I teksten:
  (se figur 2)

  Bildetekst:
  Figur 2. Escargot, T. (2011). Books on the floor. Tilgjengelig fra: https://www.flickr.com/photos/theophileescargot/5950985345/in/photostream/. Creative Commons lisens https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/legalcode (lest 24.11.2017).

  TABELL

  I teksten:
  (se tabell 1)

  Bildetekst:
  Tabell 1. Statistisk sentralbyrå. (2018). Fakta om befolkningen. Tilgjengelig fra: https://www.ssb.no/befolkning/faktaside/befolkningen (lest 04.04.2018).

 • Visning i Word:

  Sitering i teksten: (Konijnendijk, C. C., 2018)

  Litteraturliste:
  Konijnendijk, C. C. (2018). The forest and the city: the cultural landscape of urban woodland. 2. utg. Cham: Springer. Tilgjengelig fra: https://doi.org/10.1007/978-3-319-75076-7 (lest 13.12.2022).

  Registrering i EndNote:

  Reference Type: Electronic Book

  Author: Konijnendijk, C. C.

  Year: 2018

  Title: The forest and the city: the cultural landscape of urban woodland

  Place Published: Cham

  Publisher: Springer

  Edition: 2.

  Date Accessed: 13.12.2022

  URL: https://doi.org/10.1007/978-3-319-75076-7

  Kommentarer:
  Edition-feltet (utgave): Ikke registrer: ed. (i engelsk stil), utg. (i norsk stil). Ordenstallet må derimot fylles ut: 2nd (i engelsk stil), 2. (i norsk stil). Hvis boken er 1. utgave skal Edition-feltet være tomt.
  Benytt kolon (:) mellom hoved- og undertittel.

 • Visning i Word:

  Sitering i teksten: (Gjefsen, 2007)

  Litteraturliste:
  Gjefsen, T. (2007). Fôringslære. 3. utg. Oslo: Tun.

  Registrering i EndNote:

  Reference Type: Book

  Author: Gjefsen, T.

  Year: 2007

  Title: Fôringslære

  Place Published: Oslo

  Publisher: Tun

  Edition: 3.

  Kommentarer:
  Hvis ansvarlig(e) er redaktør(er), benyttes referansetypen Edited Book, bruk ellers referansetypen Book.
  Edition-feltet (utgave): Ikke registrer: ed. (i engelsk stil), utg. (i norsk stil). Ordenstallet må derimot fylles ut: 3nd (i engelsk stil), 3. (i norsk stil). Hvis boken er 1. utgave skal Edition-feltet være tomt.

 • Visning i Word:

  Sitering i teksten: (Idsø & Årethun, 2017)

  Litteraturliste:
  Idsø, J. & Årethun, T. (2017). Verdiskaping i bedrifter og regioner. I: Nesse, J. G. (red.) Innovasjonsøkosystem, s. 131-145. Bergen: Fagbokforl.

  Registrering i EndNote:

  Reference Type: Book Section

  Author:
  Idsø, J.
  Årethun, T.

  Year: 2017

  Title: Verdiskaping i bedrifter og regioner

  Editor: Nesse, J. G.

  Book Title: Innovasjonsøkosystem

  Place Published: Bergen

  Publisher: Fagbokforl.

  Pages: 131-145

  Kommentar:
  Registrering av artikkel i en bok hvor ansvarlig er redaktør.

 • Visning i Word

  Sitering i teksten: (Vinje, 1978)

  Litteraturliste:
  Vinje, F. E. (1978). Å forbedre sine språkvaner. I: Johnsen, E. B. (red.) Vårt eget språk, b. 3 Skriftspråket, s. 34-133. Oslo: Aschehoug.

  Registrering i EndNote:

  Reference Type: Book Section

  Author: Vinje, F. E.

  Year: 1978

  Title: Å forbedre sine språkvaner

  Editor: Johnsen, E. B.

  Book Title: Skriftspråket

  Place Published: Oslo

  Publisher: Aschehoug

  Volume: 3

  Pages: 34-133

  Series Title: Vårt eget språk

 • Visning i Word:

  Sitering i teksten: (Tveten, 2015)

  Litteraturliste:
  Tveten, Å. G. (2015). Renewable energy in Northern European power markeds: effects, challenges and integration options. Doktoravhandling. Ås: Norwegian University of Life Sciences. Tilgjengelig fra: http://statisk.umb.no/ina/forskning/drgrader/2015-Tveten.pdf (lest 10.11.2017).

  Registrering i EndNote:

  Reference Type: Web Page

  Author: Tveten, Å. G.

  Year: 2015

  Title: Renewable energy in Northern European power markeds: effects, challenges and integration options

  Place Published: Ås

  Publisher: Norwegian University of Life Sciences

  Access Date: 10.11.2017

  Type of Medium: Doktoravhandling

  URL: http://statisk.umb.no/ina/forskning/drgrader/2015-Tveten.pdf

  Kommentarer:
  Benytt referansetypen Web Page for nettutgave, og Thesis for trykt utgave. Skriv inn Doktoravhandling i Thesis Type for trykt utgave.

 • Visning i Word:

  Sitering i teksten: (Anskaffelsesforskriften, 2016)

  Litteraturliste:
  Anskaffelsesforskriften. (2016). Forskrift om offentlige anskaffelser av 12. august 2016 nr. 974. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-08-12-974 (lest 25.06.2018).

  Registrering i EndNote:

  Reference Type: Web Page

  Author: Anskaffelsesforskriften,

  Year: 2016

  Title: Forskrift om offentlige anskaffelser av 12. august 2016 nr. 974

  Access Date: 25.06.2018

  URL: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-08-12-974

  Kommentarer:
  Dersom trykt utgave er brukt, benyttes Legal Rule or Regulation som referansetype.
  Forskriftens kortform registreres i Author-feltet - fullstendig navn i Title-feltet.
  Forskriftens kortformer og forkortelser er oppgitt i Lovdata, og ser slik ut: FOR-2016-08-12-974: Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften).
  I siteringen (Word) benyttes EndNote's verktøylinje (Edit Citation) for eventuelt å fjerne år og sette inn den paragrafen som det henvises til.

 • Visning i Word:

  Sitering i teksten: (Fylkesatlas Sogn og Fjordane, 2010)

  Litteraturliste:
  Fylkesatlas Sogn og Fjordane. (2010). Leikanger: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane & Sogn og Fjordane fylkeskommune. Tilgjengelig fra: https://www.fylkesatlas.no/  (lest 14.01.2018).

  Registrering i EndNote:

  Reference Type: Web Page

  Author:

  Year: 2010

  Title: Fylkesatlas Sogn og Fjordane

  Place Published: Leikanger

  Publisher: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane & Sogn og Fjordane fylkeskommune

  Access Date: 14.01.2018

  URL: https://www.fylkesatlas.no/

  Kommentar:
  Hvis dokumentet ikke har forfatter (tomt Author-felt), kommer opplysninger i Title-feltet inn i siteringen.

 • Visning i Word:

  Sitering i teksten: (Kystkart Svalbard, 1988)

  Litteraturliste:
  Kystkart Svalbard. (1988). Sørkapp: Temakart nr. 10. Oslo: Norsk polarinstitutt.

  Registrering i EndNote:

  Reference Type: Map

  Cartographer: Kystkart Svalbard,

  Year: 1988

  Title: Sørkapp: Temakart nr. 10

  Place Published: Oslo

  Publisher: Norsk polarinstitutt

  Kommentar:
  Kart med flere temakart.

 • Visning i Word:

  Sitering i teksten: (Søegaard, 2000)

  Litteraturliste:
  Søegaard, K. (red.). (2000). Grassland farming: balancing environmental and economic demands. Proceedings of the 18th General Meeting of the European Grassland Federation, Aalborg, Denmark, 22-25 May 2000. Grassland Science in Europe, b. 5. Tjele: Organizing Committee of the 18th General Meeting, Danish Institute of Agricultural Sciences, Research Centre Foulum.

  Registrering i EndNote:

  Reference Type: Edited Book

  Editor: Søegaard, K.

  Year: 2000

  Title: Grassland farming: balancing environmental and economic demands. Proceedings of the 18th General Meeting of the European Grassland Federation, Aalborg, Denmark, 22-25 May 2000

  Series Title: Grassland Science in Europe

  Place Published: Tjele

  Publisher: Organizing Committee of the 18th General Meeting, Danish Institute of Agricultural Sciences, Research Centre Foulum

  Volume: 5

  Kommentarer:
  Hvis konferansen har en egen tittel, registreres denne først i Title-feltet.
  Deretter registreres konferansens navn, sted og dato også i Title-feltet.

 • Visning i Word:

  Sitering i teksten: (Hanxi, 1990)

  Litteraturliste:
  Hanxi, Y. (red.). (1990). Proceedings of the International Symposium on Grassland Vegetation, Hohhot, The People's Republic of China, August 15-20, 1987. Beijing: Science Press.

  Registrering i EndNote:

  Reference Type: Edited Book

  Editor: Hanxi, Yang

  Year: 1990

  Title: Proceedings of the International Symposium on Grassland Vegetation, Hohhot, The People's Republic of China, August 15-20, 1987

  Place Published: Beijing

  Publisher: Science Press

  Kommentarer:
  Konferansens navn, sted og dato registreres som tittel.
  Publiserte konferanser registreres som referansetype Book eller Edited Book.
  Eksempel på publisert konferanse med ansvarlig redaktør, her benyttes derfor referansetypen Edited Book.

 • Visning i Word:

  Sitering i teksten: (Hanxi, 1987)

  Litteraturliste:
  Hanxi, Y. (1987, August 15-20). Proceedings of the International Symposium on Grassland Vegetation, Hohhot, The People's Republic of China.

  Registrering i EndNote:

  Reference Type: Conference Proceedings

  Author: Hanxi, Yang

  Year of Conference: 1987

  Title: Proceedings of the International Symposium on Grassland Vegetation

  Conference Name:

  Conference Location: Hohhot, The People's Republic of China

  Date: August 15-20

  Kommentarer:
  Hvis konferansen ikke har en egen tittel, registreres konferansens navn i Title-feltet. Registrer ellers konferansens navn i Conference Name feltet.

 • Visning i Word:

  Sitering i teksten: (Crush, 1990)

  Litteraturliste:
  Crush, J. R. (1990). Nitrogen fixation in grassland development. I: Hanxi, Y. (red.) Proceedings of the International Symposium on Grassland Vegetation, Hohhot, The People's Republic of China, August 15-20, 1987, s. 475-479. Beijing: Science Press.

  Registrering i EndNote:

  Reference Type: Book Section

  Author: Crush, J. R.

  Year: 1990

  Title: Nitrogen fixation in grassland development

  Editor: Hanxi, Yang

  Book Title: Proceedings of the International Symposium on Grassland Vegetation, Hohhot, The People's Republic of China, August 15-20, 1987

  Place Published: Beijing

  Publisher: Science Press

  Pages: 475-479

  Kommentarer:
  Hvis konferansen har en egen tittel, registreres denne først i Book Title-feltet. Deretter registreres konferansens navn, sted og dato i samme felt.

 • Visning i Word:

  Sitering i teksten: (Crush, 1987)

  Litteraturliste:
  Crush, J. R. (1987, August 15-20). Nitrogen fixation in grassland development. Proceedings of the International Symposium on Grassland Vegetation, Hohhot, The People's Republic of China.

  Registrering i EndNote:

  Reference Type: Conference Paper

  Author: Crush, J. R.

  Year: 1987

  Title: Nitrogen fixation in grassland development

  Conference Name: Proceedings of the International Symposium on Grassland Vegetation

  Conference Location: Hohhot, The People's Republic of China

  Date: August 15-20

  Kommentarer:
  Hvis konferansen har en egen tittel, registreres denne først i Conference Name-feltet. Deretter registreres konferansens navn i samme felt.

 • Visning i Word:

  Sitering i teksten: (Ottesen, 2018)

  Litteraturliste:
  Ottesen, P. S. (2018). Bier. I: Store norske leksikon. Tilgjengelig fra: https://snl.no/bier (lest 25.03.2018).

  Registrering i EndNote:

  Reference Type: Electronic Book Section

  Author: Ottesen, P. S.

  Year: 2018

  Title: Bier

  Book Title: Store norske leksikon

  URL: https://snl.no/bier

  Access Date: 25.03.2018

  Kommentar:
  Benytt referansetype Electronic Book Section for nettutgave, og Book Section for trykt utgave.

 • Visning i Word:

  Sitering i teksten: (SNL, u.å.)

  Litteraturliste:
  SNL. (u.å.). Romantikken. I: Store norske leksikon. Tilgjengelig fra: https://snl.no/romantikken (lest 25.03.2018).

  Registrering i EndNote:

  Reference Type: Electronic Book Section

  Author: SNL,

  Year: u.å.

  Title: Romantikken

  Book Title: Store norske leksikon

  URL: https://snl.no/romantikken

  Access Date: 25.03.2018

  Kommentarer:
  Benytt referansetype Electronic Book Section for nettutgave, og Book Section for trykt utgave. Benytt u.å. hvis årstall ikke er kjent.

 • Visning i Word:

  Sitering i teksten: (Straffeloven, 1902)

  Litteraturliste:
  Straffeloven. (1902). Almindelig borgerlig Straffelov av 22. mai 1902 nr. 10. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NLO/lov/1902-05-22-10 (lest 08.01.2018).

  Registrering i EndNote:

  Reference Type: Web Page

  Author: Straffeloven,

  Year: 1902

  Title: Almindelig borgerlig Straffelov av 22. mai 1902 nr. 10

  Access Date: 08.01.2018

  URL: https://lovdata.no/dokument/NLO/lov/1902-05-22-10

  Kommentarer:
  Dersom trykt utgave er brukt, benyttes Legal Rule or Regulation som referansetype.
  Lovens kortform registreres i Author-feltet - fullstendig navn i Title-feltet.
  Lovens kortformer og forkortelser er oppgitt i Lovdata, og ser slik ut: LOV-1902-05-22-10: Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven).
  I siteringen (Word) benyttes EndNote's verktøylinje (Edit Citation) for eventuelt å fjerne år og sette inn den paragrafen som det henvises til.

 • Visning i Word:

  Sitering i teksten: (Bruland & Houck, 2017)

  Litteraturliste:
  Bruland, S. R. & Houck, L. D. (2017). Den moderne eplehagen. Masteroppgave. Ås: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Tilgjengelig fra: http://hdl.handle.net/11250/2465115 (lest 26.03.2018).

  Registrering i EndNote:

  Reference Type: Web Page

  Author:
  Bruland, S. R.
  Houck, L. D.

  Year: 2017

  Title: Den moderne eplehagen

  Place Published: Ås

  Publisher: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

  Access Date: 26.03.2018

  Type of Medium: Masteroppgave

  URL: http://hdl.handle.net/11250/2465115

  Kommentarer:
  Benytt referansetypen Web Page for nettutgave, og Thesis for trykt utgave. Skriv inn Masteroppgave i Thesis Type for trykt utgave.

 • Det er ulike meninger om personlig kommunikasjon skal med i litteraturlisten eller kun nevnes i teksten. Nedenfor vises derfor eksempel på registrering av e-post.

  Visning i Word:

  Sitering i teksten: (Nordmann, 2018)

  Litteraturliste:
  Nordmann, O. (2018). Jenter i landbruket (e-post til Kari Olsen 10.01.2018).

  Registrering i EndNote:

  Reference Type: Personal Communication

  Author: Nordmann, Ola

  Year: 2018

  Title: Jenter i landbruket

  Date: 10.01.2018

  Type: e-post til Kari Olsen

  Kommentar:
  Tittelen hentes fra emnefeltet i e-posten.

 • Det er ulike meninger om personlig kommunikasjon skal med i litteraturlisten eller kun nevnes i teksten. Nedenfor vises derfor eksempel på registrering av forelesning.

  Visning i Word:

  Sitering i teksten: (Olsen, 2006)

  Litteraturliste:
  Olsen, K. (2006). Landbrukshistorie. Ås: Universitetet for miljø- og biovitenskap (forelesning 12.03.2006).

  Registrering i EndNote:

  Reference Type: Personal Communication

  Author: Olsen, Kari

  Year: 2006

  Title: Landbrukshistorie

  Place Published: Ås

  Publisher: Universitetet for miljø- og biovitenskap

  Date: 12.03.2006

  Type: forelesning

  Kommentarer:
  Navnet på foreleseren registreres i Author-feltet. I stedet for forlag registreres institusjon i Publisher-feltet.

 • Det er ulike meninger om personlig kommunikasjon skal med i litteraturlisten eller kun nevnes i teksten. Nedenfor vises derfor eksempel på registrering av intervju.

  Visning i Word:

  Sitering i teksten: (Nordmann, 2018)

  Litteraturliste:
  Nordmann, K. (2018). Intervju med kommunikasjonssjef Kari Nordmann ved NMBU. Ås (29.01.2018).

  Registrering i EndNote:

  Reference Type: Personal Communication

  Author: Nordmann, K.

  Year: 2018

  Title: Intervju med kommunikasjonssjef Kari Nordmann ved NMBU

  Place Published: Ås

  Date: 29.01.2018

  Kommentarer:
  Navnet på intervjuobjektet registreres i Author-feltet. Hvis det er et intervju per telefon skriver du Telefonintervju og utelater stedsnavn.

 • Visning i Word:

  Sitering i teksten: (Løwe, 2017)

  Litteraturliste:
  Løwe, K. (2017). Millionstøtte til NMBU-forskning. Tilgjengelig fra: https://www.nmbu.no/aktuelt/node/23718 (lest 12.01.2018).

  Registrering i EndNote:

  Reference Type: Web Page

  Author: Løwe, K.

  Year: 2017

  Title: Millionstøtte til NMBU-forskning

  Access Date: 12.01.2018

  URL: https://www.nmbu.no/aktuelt/node/23718

  Kommentarer:
  Det er ikke nødvendig å registrere sted og forlag for webdokumenter - URL'en erstatter disse opplysningene.

 • Visning i Word:

  Sitering i teksten: (WWF, u. å.)

  Litteraturliste:
  WWF. (u. å.). Fjellrev. Tilgjengelig fra: https://www.wwf.no/bibliotek/wwf_naturfakta/fjellrev/ (lest 10.11.2017).

  Registrering i EndNote:

  Reference Type: Web Page

  Author: WWF,

  Year: u.å.

  Title: Fjellrev

  Access Date: 10.11.2017

  URL: https://www.wwf.no/bibliotek/wwf_naturfakta/fjellrev/

  Kommentarer:
  Hvis personlig forfatter er ukjent registreres institusjon/organisasjon i Author-feltet.
  Hvis utgivelelseår er ukjent benyttes u.å. (uten år) i Year-feltet.

 • Visning i Word:

  Sitering i teksten: (NOU 2016: 14)

  Litteraturliste:
  NOU 2016: 14. Mer å hente: bedre læring for elever med stort læringspotensial. Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-14/id2511246/ (lest 26.01.2018).

  Registrering i EndNote:

  Reference Type: Web Page

  Author: NOU 2016: 14,

  Year:

  Title: Mer å hente: bedre læring for elever med stort læringspotensial

  Access Date: 26.01.2018

  URL: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-14/id2511246/

  Kommentarer:
  Benytt referansetypen Web Page for nettutgave, og Government Document for trykt utgave. For offentlige publikasjoner er det vanlig å bruke publikasjonsseriens navn som forfatternavn, for kjente serier er det nok med forkortelsen.
  Husk komma etter seriens navn i Author-feltet.

 • Visning i Word:

  Sitering i teksten: (Prop. 6 L (2017-2018))

  Litteraturliste:
  Prop. 6 L (2017-2018). Endringer i naturgassloven (tredje energimarkedspakke). Oslo: Olje- og energidepartementet. Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-6-l-20172018/id2577172/ (lest 22.11.2017).

  Registrering i EndNote:

  Reference Type: Web Page

  Author: Prop. 6 L (2017-2018),

  Year:

  Title: Endringer i naturgassloven (tredje energimarkedspakke)

  Place Published: Oslo

  Publisher: Olje- og energidepartementet

  Access Date: 22.11.2017

  URL: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-6-l-20172018/id2577172/

  Kommentarer:
  Benytt referansetypen Web Page for nettutgave, og Government Document for trykt utgave. For offentlige publikasjoner er det vanlig å bruke publikasjonsseriens navn som forfatternavn, for kjente serier er det nok med forkortelsen.
  Husk komma etter seriens navn i Author-feltet. Navneendring på lovforslag etter 2009.

 • Visning i Word:

  Sitering i teksten: (Ot.prp. nr. 77 (2008-2009))

  Litteraturliste:
  Ot.prp. nr. 77 (2008-2009). Om lov om endringer i akvakulturloven. Oslo: Fiskeri- og kystdepartementet.

  Registrering i EndNote:

  Reference Type: Government Document

  Author: Ot.prp. nr. 77 (2008-2009),

  Year:

  Title: Om lov om endringer i akvakulturloven

  Place Published: Oslo

  Publisher: Fiskeri- og kystdepartementet

  Kommentarer:
  Benytt referansetypen Web Page for nettutgave, og Government Document for trykt utgave. For offentlige publikasjoner er det vanlig å bruke publikasjonsseriens navn som forfatternavn, for kjente serier er det nok med forkortelsen.
  Husk komma etter seriens navn i Author-feltet.

 • Visning i Word:

  Sitering i teksten: (Sonic Foundry Inc., 2016)

  Litteraturliste:
  Sonic Foundry Inc. (2016). Mediasite desktop recorder (Versjon 2.3.144). Programvare. Tilgjengelig fra: http://www.sonicfoundry.com/mediasite/capture/mymediasite/ (lest 09.02.2018).

  Registrering i EndNote:

  Reference Type: Computer Program

  Programmer: Sonic Foundry Inc.,

  Year: 2016

  Title: Mediasite desktop recorder

  Version: 2.3.144

  Type: Programvare

  URL: http://www.sonicfoundry.com/mediasite/capture/mymediasite/

  Access Date: 09.02.2018

  Kommentarer:
  Programvare registreres vanligvis i en egen liste, ikke i litteraturlisten. Unntaket er hvis programmet inneholder informasjon som benyttes i oppgaven.

 • Visning i Word:

  Sitering i teksten: (Søgaard et al., 2012)

  Litteraturliste:
  Søgaard, G., Eriksen, R., Astrup, R. A. & Øyen, B.-H. (2012). Effekter av ulike miljøhensyn på tilgjengelig skogareal og volum i norsk skoger. Rapport fra Skog og landskap 02/2012. Tilgjengelig fra: https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/handle/11250/2453912 (lest 14.12.2022).

  Registrering i EndNote:

  Reference Type: Web Page

  Author:
  Søgaard, G.
  Eriksen, R.
  Astrup, R. A.
  Øyen, Bernt-Håvard

  Year: 2012

  Title: Effekter av ulike miljøhensyn på tilgjengelig skogareal og volum i norsk skoger

  Series Title: Rapport fra Skog og landskap 02/2012

  Access Date: 14.12.2022

  URL: https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/handle/11250/2453912

  Kommentarer:
  Benytt referansetypen Web Page for nettutgave, og Report for trykt utgave. Serietittel og serienummer registreres i Series Title-feltet.

 • Visning i Word:

  Sitering i teksten: (Folkehelseinstituttet, 2002)

  Litteraturliste:
  Folkehelseinstituttet. (2002). Forebygging av malaria hos reisende. Smittevern 6. Oslo: Folkehelseinstituttet.

  Registrering i EndNote:

  Reference Type: Report

  Author: Folkehelseinstituttet,

  Year: 2002

  Title: Forebygging av malaria hos reisende

  Series Title: Smittevern 6

  Place published: Oslo

  Institution: Folkehelseinstituttet

  Kommentarer:
  Benytt referansetypen Web Page for nettutgave, og Report for trykt utgave. Institusjon er registrert som forfatter, og må registreres med komma etter navnet. Dette fordi all tekst foran komma tolkes som et etternavn i Author-feltet. Serietittel og serienummer registreres i Series Title-feltet.

 • Visning i Word:

  Sitering i teksten: (Standard Norge, 2011)

  Litteraturliste:
  Standard Norge. (2011). NS-EN 16114:2011 Tjenester tilknyttet ledelsesrådgivning. Tilgjengelig fra: http://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=590145 (lest 12.01.2018).

  Registrering i EndNote:

  Reference Type: Web Page

  Author: Standard Norge,

  Year: 2011

  Title: NS-EN 16114:2011 Tjenester tilknyttet ledelsesrådgivning

  Access Date: 12.01.2018

  URL: http://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=590145

  Kommentar:
  Dersom trykt utgave er brukt benyttes referansetypen Book, og i tillegg fylles feltene Place Published og Publisher ut.

 • Visning i Word:

  Sitering i teksten: (Statistisk sentralbyrå, 2017)

  Litteraturliste:
  Statistisk sentralbyrå. (2017). Vernede områder, 13. juni 2017. Tilgjengelig fra: https://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/arealvern (lest 27.11.2017).

  Registrering i EndNote:

  Reference Type: Web Page

  Author: Statistisk sentralbyrå,

  Year: 2017

  Title: Vernede områder, 13. juni 2017

  Access Date: 27.11.2017

  URL: https://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/arealvern

  Kommentar:
  Dersom trykt utgave er brukt benyttes referansetypen Book, og i tillegg fylles feltene Place Published og Publisher ut.

 • Visning i Word:

  Sitering i teksten: (Meld. St. 41 (2016-2017))

  Litteraturliste:
  Meld. St. 41 (2016-2017). Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid. Oslo: Klima- og miljødepartementet. Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-41-20162017/id2557401/ (lest 12.01.2018).

  Registrering i EndNote:

  Reference Type: Web Page

  Author: Meld. St. 41 (2016-2017),

  Year:

  Title: Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid

  Place Published: Oslo

  Publisher: Klima- og miljødepartementet

  Access Date: 12.01.2018

  URL: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-41-20162017/id2557401/

  Kommentarer:
  Benytt referansetypen Web Page for nettutgave, og Government Document for trykt utgave. For offentlige publikasjoner er det vanlig å bruke publikasjonsseriens navn som forfatternavn, for kjente serier er det nok med forkortelsen.
  Husk komma etter seriens navn i Author-feltet. Navneendring på Stortingsmeldinger etter 2009.

 • Visning i Word:

  Sitering i teksten: (St.meld. nr. 27 (2000-2001))

  Litteraturliste:
  St.meld. nr. 27 (2000-2001). Gjør din plikt - krev din rett: kvalitetsreform av høyere utdanning. Oslo: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

  Registrering i EndNote:

  Reference Type: Government Document

  Author: St.meld. nr. 27 (2000-2001),

  Year:

  Title: Gjør din plikt - krev din rett: kvalitetsreform av høyere utdanning

  Place Published: Oslo

  Publisher: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

  Kommentarer:
  Benytt referansetypen Web Page for nettutgave, og Government Document for trykt utgave. For offentlige publikasjoner er det vanlig å bruke publikasjonsseriens navn som forfatternavn, for kjente serier er det nok med forkortelsen.
  Husk komma etter seriens navn i Author-feltet.

 • Visning i Word:

  Sitering i teksten: (Snedeker et al., 2001)

  Litteraturliste:
  Snedeker, J., Brent, M. & Gleitman, L. (2001). The changing character of the mental lexicon: an information-based account of early word learning. Upublisert manuskript.

  Registrering i EndNote:

  Reference Type: Unpublished Work

  Author:
  Snedeker, J.
  Brent, M.
  Gleitman, L.

  Year: 2001

  Title of Work: The changing character of the mental lexicon: an information-based account of early word learning

  Kommentar:
  Teksten Upublisert manuskript settes automatisk inn på slutten av referansen når man velger referansetype Unpublished Work.

 • Visning i Word:

  Sitering i teksten: (Thothathiri & Snederk, vurderes for publisering)

  Litteraturliste:
  Thothathiri, M. & Snederk, J. (vurderes for publisering). Give and take: syntactic priming during spoken language comprehension.

  Registrering i EndNote:

  Reference Type: Book

  Author:
  Thothathiri, M.
  Snederk, J.

  Year: vurderes for publisering

  Title: Give and take: syntactic priming during spoken language comprehension

  Kommentarer:
  Teksten vurderes for publisering registreres i Year-feltet. Vi har valgt å benytte referansetype Book for at tittel skal vises i kursiv.

 • Visning i Word:

  Sitering i teksten: (Snedeker & Yuan, til trykking)

  Litteraturliste:
  Snedeker, J. & Yuan, S. (til trykking). Effects of prosodic and lexical constraints on parsing in young children (and adults). Journal of Memory and Language.

  Registrering i EndNote:

  Reference Type: Journal Article

  Author:
  Snedeker, J.
  Yuan, S.

  Year: til trykking

  Title: Effects of prosodic and lexical constraints on parsing in young children (and adults)

  Journal: Journal of Memory and Language

  Kommentar:
  Teksten til trykking registreres i Year-feltet.