Fagside for Veterinærhøgskolen

gode kilder innenfor ditt fag

Finn litteratur

Finn bøker, artikler, tidsskrifter, masteroppgaver, avhandlinger m.m. i bibliotekbasen Oria.

For alle e-tidsskrifter NMBU abonnerer på, se e-tidsskriftlisten.

Studenter og ansatte ved NMBU kan bruke Universitetsbibliotekets elektroniske ressurser hjemmefra med pålogging via VPN.

Pensumbøker

Biblioteket kjøper inn pensumbøker, ett eksemplar til vanlig utlån, og ett eksemplar til bruk i biblioteket. Noen av titlene på pensum er tilgjengelig som e-bøker. 

Studentoppgaver

I NMBUs arkiv Brage kan du lese Fordypningsoppgaver og Bacheloroppgaver.

Trenger du hjelp av en bibliotekar?

Kontaktinformasjon og åpningstider for Universitetsbiblioteket

Innkjøpsforslag

Er det en bok eller ett tidsskrift du ønsker at biblioteket skal kjøpe inn? Send oss gjerne ditt innkjøpsforslag på e-post til biblioteket@nmbu.no.

Skrive og referere

Her finner du nyttige tips og hjelp om å skrive akademiske tekster, og referering.