Fagressurser og databaser

Notatbok og blyant

Litteratur og databaser

Faglitteratur og kilder til dine studier og forskning.

Studenter og ansatte ved NMBU har tilgang til en rekke digitale kilder og databaser med artikler, bøker og annet materiale, til nytte i forskning, studier og oppgaveskriving.

Kilder merket med * er kun tilgjengelig for ansatte og studenter ved NMBU.

Benytt VPN for tilgang hjemmefra.

Fagsider for fakultetene:

 • Her finner du hovedsaklig en oversikt over bibliografiske baser (litteraturhenvisninger) og enkelte fulltekstbaser.

  A

  African Journals Online (AJOL): Vitenskapelige tidsskrifter publisert i en rekke afrikanske land. Ca. halparten av innholdet er åpent tilgjengelig (2019).

  AGRICOLA*: 1970- National Agricultural Library (NAL), USA. Gratis tilgang for alle: AGRICOLA (NAL)

  AGRIS: 1975- Internasjonal / nasjonal landbruksvitenskapelig litteratur, FAO.

  ATEKST*: Fulltekst-artikler fra norske aviser.

  B

  bibliotek.dk: Samlinger i danske bibliotek.

  Biblioteksøk: Samlinger i norske bibliotek.

  Biological Abstracts*: 1985- Artikler fra ca 6.000 tidsskrifter fra hele verden innen biologi og biomedisin.

  Brage NMBU: NMBUs Open Research Archive - vitenskaplige produksjon i fulltekst.
  - Les mer | Søk

  Byggforskserien: Studenter på NMBU kan tegne studentabonnment på SINTEFs Byggforskserie. Byggforskserien gir dokumenterte løsninger og anbefalinger for prosjektering, utførelse og forvaltning av bygninger. Abonnementet koster kr. 350,- inkl. mva. per år (2019). Opprett studentabonnement

  C

  CAB*: 1910- Tidsskriftartikler - Internasjonal landbruksvitenskapelig litteratur.

  CINAHL*: Engelskspråklig litteratur om sykepleie og tilgrensende fag, bl.a. fysioterapi, ergoterapi og ernæring. Inneholder mest tidsskriftartikler, noen bøker og bokkapitler, avhandlinger, konferanserapporter og standarder for praksis. Inneholder en del kvalitativ forskning og pasienterfaringer.

  Cristin: Forskningspublikasjoner/prosjekter i Norge. Inneholder også publikasjoner som forskere ved NMBU har publisert f.o.m. 1997.

  D

  DBH-basen: Database for statistikk om høgre utdanning i Norge, NSD

  E

  EconLit*: 1886- American Economic Association. Verdens fremste kilde til referanser innen økonomisk faglitteratur.

  Eldis: Fulltekstdokumenter og organisasjoner innenfor miljø- og utviklingsstudier. Gateway to Development Information.

  EMBASE*: 1974- Artikler, bøker og konferanserapporter innen farmakologi, generell folkehelse, stoffmisbruk, miljø- og yrkesrettet medisin. EMBASE er et viktig supplement til MEDLINE.

  Eric*: 1966- Engelskspråklige tidsskriftartikler, bøker m.m.innen pedagogikk og undervisning.

  F

  FAOSTAT: Internasjonal landbruksstatistikk, FAO.

  G

  GreenFILE: Inneholder informasjon som dekker alle aspekter av menneskelig påvirkning på miljøet.
  Mer informasjon

  H

  Helka: Samlinger i finske bibliotek.

  Helsebiblioteket*: Helsefaglige databaser.

  I

  idunn.no*: 2001- ca 50 norske (og nordiske) tidsskrifter i fulltekst (Universitetsforl.) innen jus, pedagogikk, helse- og sosialfag, samfunnsfag, økonomi, humanistiske fag og naturvitenskap.
  - Alfabetisk tidsskriftliste

  ISSN Portal: Tidsskriftforkortelser. Liste over standardiserte forkortelser finnes også i de trykte oppslagsverkene BIOSIS Serial Sources og ISDS List of Serial Title Word Abbreviations. Disse er tilgjengelige ved Universitetsbiblioteket.

  J

  Journal Citation Reports (ISI)*: Inneholder statistikk over siteringshyppighet (impact factor) o.l. for sentrale tidsskrifter innen samfunnsvitenskap og naturvitenskap.

  L

  LIBRIS: Samlinger i svenske bibliotek.

  Lovdata: Gratis tilgang til rettskilder.

  Lovdata Pro*: Inneholder norske og europeiske rettskilder, samt personlig arbeidsverktøy som tekstmarkeringer, henvisninger og kommentarer. Alle studenter på NMBUs juridiske fag skal bruke denne løsningen som studieverktøy og hjelpemiddel til eksamen, og skal opprette brukerkonto ved semesterstart. Alle studenter og ansatte ved NMBU er omfattet av lisensavtalen. Følg linken her for å opprette brukerkonto.

  M

  Medline (OVID)*: 1946- Internasjonal / tidsskriftartikler innen medisin og biomedisin.
  Medline (EBSCO)*: Se også PubMed.

  N

  Nasjonalbibliotekets baser: Databaser, indeks, bibliografier mm.

  NMBUs Særsamlinger: Tjenesten er under utarbeidelse. Historiske samlinger ved NMBU-Ås som f.eks. Det norske hageselskaps bibliotek, Torfinn Skards samling av hagebrukslitteratur, Stephan Nyelands samling, Det kgl. Selskap for Norges Vels bibliotek, Historisk samling, Norsk landbruksmuseums samling.

  NORA: Fulltekst-dokumenter. Norwegian Open Research Archives. Nasjonal søketjeneste for fritt tilgjengelige akademiske digitale ressurser.

  O

  OAIster: Fulltekst-dokumenter. Internasjonal søketjeneste for institusjonelle arkiver. Fritt tilgjengelige akademiske digitale ressurser.

  Oria: Bibliotekbase for NMBU og andre norske fagbibliotek, gir tilgang til elektroniske og trykte ressurser.

  P

  PubMed: 1946- Internasjonal / tidsskriftartikler innen medisin og biomedisin. Se også Medline

  S

  SciELO: Vitenskapelige tidsskrifter publisert i Latin-Amerika, Sør-Afrika, Spania og Portugal. Åpen tilgang til alle artikler.

  SciFinder-n*: SciFinder-n gir full tilgang til hele Chemical Abstracts litteraturdatabase, CAS Registry file (kjemiske forbindelser), CAS React (kjemiske reaksjoner) og Medline. Søking på strukturer kan gjøres via et spesielt grafisk søkegrensesnitt.

  Scopus*: 1970- Referanse- og siteringsdatabase. Dekker alle fagområder med hovedvekt på naturvitenskapelige, tekniske, medisinske og samfunnsvitenskapelige fag.

  Statistisk sentralbyrå: Norsk statistikk publisert av SSB.

  Særsamlingsbasen: Se NMBUs Særsamlinger

  U

  UpToDate*: Et omfattende medisinsk oppslagsverk i Helsebiblioteket. Dekker en rekke medisinske spesialområder. Utgangspunktet er problemstillinger fra klinisk praksis.
  Mer informasjon

  W

  Web of Science*: 1945- Omfatter tre artikkel- og siteringsdatabaser. Dekker verdens ledende tidsskrifter innen naturvitenskap, samfunnsfag og humaniora.

  World Bank documents: Fulltekst-publikasjoner fra World Bank.

  WorldCat: Felleskatalog for flere hundre bibliotek, de fleste amerikanske

 • Her finner du hovedsaklig en oversikt over bibliografiske baser (litteraturhenvisninger) og enkelte fulltekstbaser.

  De flerfaglige databasene kan brukes innen de fleste av NMBUs fagområder.
  Her finner du Web of Science, Scopus, Oria m.fl.

  Flerfaglige databaser - Internasjonale

  African Journals Online (AJOL): Vitenskapelige tidsskrifter publisert i en rekke afrikanske land. Ca. halparten av innholdet er åpent tilgjengelig (2019).

  ISSN Portal: Tidsskriftforkortelser. Liste over standardiserte forkortelser finnes også i de trykte oppslagsverkene BIOSIS Serial Sources og ISDS List of Serial Title Word Abbreviations. Disse er tilgjengelige ved Universitetsbiblioteket.

  OAIster: Fulltekst-dokumenter. Internasjonal søketjeneste for institusjonelle arkiver. Fritt tilgjengelige akademiske digitale ressurser.

  SciELO: Vitenskapelige tidsskrifter publisert i Latin-Amerika, Sør-Afrika, Spania og Portugal. Åpen tilgang til alle artikler.

  Scopus*: 1970- Referanse- og siteringsdatabase. Dekker alle fagområder med hovedvekt på naturvitenskapelige, tekniske, medisinske og samfunnsvitenskapelige fag.

  Web of Science*: 1945- Omfatter tre artikkel- og siteringsdatabaser. Dekker verdens ledende tidsskrifter innen naturvitenskap, samfunnsfag og humaniora.

  WorldCat: Felleskatalog for flere hundre bibliotek, de fleste amerikanske.

  Flerfaglige databaser - Nordiske

  ATEKST*: Fulltekst-artikler fra norske aviser.

  bibliotek.dk: Samlinger i danske bibliotek.

  Biblioteksøk: Samlinger i norske bibliotek.

  Brage NMBU: NMBUs Open Research Archive. NMBUs vitenarkiv. Inneholder vitenskapelig produksjon, studentoppgaver, avhandlinger og rapporter.
  - Les mer | Søk

  Cristin: System for forskningsregistrering. Samlet oversikt over forskningspublikasjoner og forskingsprosjekter.

  Helka: Samlinger i finske bibliotek.

  idunn.no*: 2001- ca 50 norske (og nordiske) tidsskrifter i fulltekst (Universitetsforl.) innen jus, pedagogikk, helse- og sosialfag, samfunnsfag, økonomi, humanistiske fag og naturvitenskap.
  - Alfabetisk tidsskriftliste

  LIBRIS: Samlinger i svenske bibliotek.

  Nasjonalbibliotekets baser: Databaser, indeks, bibliografier mm.

  NORA: Norwegian Open Research Arcive. Søketjeneste for alt innhold i fra institusjonelle arkiv. Inneholder blant annet bachelor og masteroppgaver, avhandlinger, rapporter og Open Access-artikler.

  Oria: Bibliotekbase for NMBU og andre norske fagbibliotek, gir tilgang til elektroniske og trykte ressurser.

  Helsefag og medisin / Biomedisin

  Biological Abstracts*: 1985- Artikler fra ca 6.000 tidsskrifter fra hele verden innen biologi og biomedisin.

  CINAHL*: Engelskspråklig litteratur om sykepleie og tilgrensende fag, bl.a. fysioterapi, ergoterapi og ernæring. Inneholder mest tidsskriftartikler, noen bøker og bokkapitler, avhandlinger, konferanserapporter og standarder for praksis. Inneholder en del kvalitativ forskning og pasienterfaringer.

  EMBASE*: 1974- Artikler, bøker og konferanserapporter innen farmakologi, generell folkehelse, stoffmisbruk, miljø- og yrkesrettet medisin. EMBASE er et viktig supplement til MEDLINE.

  Helsebiblioteket*: Helsefaglige databaser.

  Medline (OVID)*: 1946- Internasjonal / tidsskriftartikler innen medisin og biomedisin (se også PubMed)
  Medline (EBSCO)*:

  PubMed: 1946- Internasjonal / tidsskriftartikler innen medisin og biomedisin (se også Medline)

  UpToDate*: Et omfattende medisinsk oppslagsverk i Helsebiblioteket. Dekker en rekke medisinske spesialområder. Utgangspunktet er problemstillinger fra klinisk praksis.
  Mer informasjon

  Web of Science*: 1945- Omfatter tre artikkel- og siteringsdatabaser. Dekker verdens ledende tidsskrifter innen naturvitenskap, samfunnsfag og humaniora.

  Flerfaglige databaser kan også inneholde mange viktige henvisninger til dokumenter innen medisin og biomedisin.

  Jus

  Lovdata: Oversikt over norske og europeiske rettskilder. Norske lover og forskrifter i fulltekst. Se Lovdata Pro for fullstendig versjon.

  Lovdata Pro*: Inneholder norske og europeiske rettskilder, samt personlig arbeidsverktøy som tekstmarkeringer, henvisninger og kommentarer. Alle studenter på NMBUs juridiske fag skal bruke denne løsningen som studieverktøy og hjelpemiddel til eksamen, og skal opprette brukerkonto ved semesterstart. Alle studenter og ansatte ved NMBU er omfattet av lisensavtalen. Følg linken her for å opprette brukerkonto.

  Juridisk Nettviser inneholder flere nettressurser innen jus.

  Kjemi

  SciFinder-n*: SciFinder-n gir full tilgang til hele Chemical Abstracts litteraturdatabase, CAS Registry file (kjemiske forbindelser), CAS React (kjemiske reaksjoner) og Medline. Søking på strukturer kan gjøres via et spesielt grafisk søkegrensesnitt.

  Flerfaglige databaser kan også inneholde mange viktige henvisninger til dokumenter innen kjemi.

  Landbruk / Biologi

  AGRICOLA*: 1970- National Agricultural Library (NAL), USA. Gratis tilgang for alle: AGRICOLA (NAL)

  AGRIS: 1975- Internasjonal / nasjonal landbruksvitenskapelig litteratur, FAO.

  Biological Abstracts*: 1985- Artikler fra ca 6.000 tidsskrifter fra hele verden innen biologi og biomedisin.

  CAB*: 1910- Tidsskriftartikler - Internasjonal landbruksvitenskapelig litteratur.

  Cristin: Inneholder også publikasjoner som forskere ved NMBU har publisert f.o.m. 1997.

  NMBUs Særsamlinger: Tjenesten er under utarbeidelse. Historiske samlinger ved NMBU-Ås som f.eks. Det norske hageselskaps bibliotek, Torfinn Skards samling av hagebrukslitteratur, Stephan Nyelands samling, Det kgl. Selskap for Norges Vels bibliotek, Historisk samling, Norsk landbruksmuseums samling.

  Oria: Bibliotekets søkemotor. Inneholder samlinger fra NMBU, Nofima, NIBIO mfl.

  Scopus*: 1970- Referanse- og siteringsdatabase. Dekker alle fagområder med hovedvekt på naturvitenskapelige, tekniske, medisinske og samfunnsvitenskapelige fag.

  Web of Science*: 1945- Omfatter tre artikkel- og siteringsdatabaser. Dekker verdens ledende tidsskrifter innen naturvitenskap, samfunnsfag og humaniora.

  Flerfaglige databaser kan også inneholde mange viktige henvisninger til dokumenter innenfor landbruksfag.

  Miljø

  GreenFILE: Inneholder informasjon som dekker alle aspekter av menneskelig påvirkning på miljøet.
  Mer informasjon

  Pedagogikk / Utdanning

  Eric*: 1966- Engelskspråklige tidsskriftartikler, bøker m.m. innen pedagogikk og undervisning.

  Flerfaglige databaser kan også inneholde mange viktige henvisninger til dokumenter innen pedagogikk og utdanning.

  Samfunnsfag / Økonomi / Utviklingsstudier

  EconLit*: 1886- American Economic Association. Verdens fremste kilde til referanser innen økonomisk faglitteratur.

  Eldis: Fulltekstdokumenter og organisasjoner innenfor miljø- og utviklingsstudier. Gateway to Development Information.

  Web of Science*: 1945- Omfatter tre artikkel- og siteringsdatabaser. Dekker verdens ledende tidsskrifter innen naturvitenskap, samfunnsfag og humaniora.

  World Bank documents: Fulltekst-publikasjoner fra World Bank.

  Flerfaglige databaser kan også inneholde mange viktige henvisninger til dokumenter innen samfunnsfag og økonomi.

  Statistikk

  DBH-basen: Database for statistikk om høgre utdanning i Norge, NSD

  FAOSTAT: Internasjonal landbruksstatistikk, FAO.

  Journal Citation Reports*: Inneholder statistikk over siteringshyppighet (impact factor) o.l. for sentrale tidsskrifter innen samfunnsvitenskap og naturvitenskap.

  Statistisk sentralbyrå: Norsk statistikk publisert av SSB

  Teknikk / Ingeniørfag

  Byggforskserien: Studenter på NMBU kan tegne studentabonnment på SINTEFs Byggforskserie. Byggforskserien gir dokumenterte løsninger og anbefalinger for prosjektering, utførelse og forvaltning av bygninger. Abonnementet koster kr. 350,- inkl. mva. per år (2019). Opprett studentabonnement

  Web of Science*: 1945- Omfatter tre artikkel- og siteringsdatabaser. Dekker verdens ledende tidsskrifter innen naturvitenskap, samfunnsfag og humaniora.

  Flerfaglige databaser kan også inneholde mange viktige henvisninger til dokumenter innenfor ingeniørfag.

 • NMBU har et stort utvalg e-bøker tilgjengelig for studenter og ansatte. Nedenfor finner du en oversikt over e-bokpakkene, og hvordan du kan lese e-bøkene fra ulike typer enheter. Alle e-bøker kan søkes opp i Oria. Det er også mulig å søke direkte i samlingene. 

  EBSCO eBook Academic Collection

  NMBU har tilgang til ca 170.000 e-bøker fra leverandøren EBSCO. Samlingen dekker de fleste fagfelt.
  Informasjon om nedlasting av e-bøkene fra EBSCO

  E-bøker ved Nasjonalbiblioteket

  Ansatte og studenter ved norske universitet og høgskoler kan nå få lesetilgang til alle pliktavleverte bøker digitalisert av Nasjonalbiblioteket.
  Mer infomasjon om tilgang til e-bøkene ved Nasjonalbiblioteket

  Springer eBooks

  E-bokpakken fra Springer gir NMBU tilgang til e-bøker f.o.m. 2011, de fleste innen fagfeltene vitenskap og teknologi. E-bøkene fra Springer har ingen begrensninger på antall nedlastinger eller utskrifter. Bøkene leses i en standard nettleser eller man kan laste ned bøkene.
  Mer informasjon om e-bøkene fra Springer

  ScienceDirect

  Fra ScienceDirect har NMBU tilgang til omlag 50 e-bøker innen helsefag og veterinærmedisin. E-bøkene kan lastes ned som pdf. 

 • Hvis du ønsker å finne litteratur om et emne, anbefaler vi at du starter med å søke i en referansedatabase (som f.eks. Web of Science, CAB etc.). Disse databasene har lenker til fulltekst.

  NMBU abonnerer på en rekke tidsskrifter som gir ansatte og studenter tilgang til artikler i fulltekst. Du får tilgang til alle elektroniske tidsskrifter og de fleste artikler via Oria.

  Nedenfor finner du en oversikt over e-tidsskriftpakker ved NMBU.

  American Chemical Society

  Omfang: ca 86 tidsskrifter - f.o.m. 1876.
  Fagområde: kjemi.

  ASABE publications (sagt opp 01.01.2020)

  - 3 peer-reviewed tidsskrifter.
  - ASAE/ASABE Annual Meeting Papers - 2001-
  - ASAE/ASABE Monograph (1-2 pr år) - Spredte nr
  - ASAE/ASABE Publication - Proceedings (4-5 bøker pr år) - 2001-
  - ASAE/ASABE Standards - 1999-
  - ASAE/ASABE Textbook (1-2 pr år) - 2003- Spredte nr

  ASM Journals

  Inneholder 18 tidsskrifter fra American Society for Microbiology.

  BioOne.1 og BioOne.2

  Omfang: ca 160 tidsskrifter fra ulike utgivere - f.o.m. 1998/2000.
  Fagområde: biologi, økologi og miljø.

  idunn.no

  Omfang: ca 80 norske (og nordiske) fagtidsskrifter - f.o.m. 2001.
  Fagområde: jus, pedagogikk, helse- og sosialfag, samfunnsfag, økonomi, humanistiske fag og naturvitenskap.

  JSTOR

  Følgende collections er i abonnement:
  - Arts & Sciences I
  - Arts & Sciences II
  - Business I (økonomi og ledelse, ca 50 tidsskrifter)
  - Business II (økonomi og ledelse, ca 60 tidsskrifter)
  - Life Sciences (biologi-, helse- og generell vitenskap, ca 120 tidsskrifter)
  JSTORs samlinger omfatter fulltekst av eldre årganger, fra tidsskriftets første volum, men ikke siste 2-5 år.
  Velg Browse eller Search via JSTOR.

  Nature

  Følgende tidsskrifter er i abonnement:
  - Heredity
  - Nature (inkl. Nature News)
  - Nature Biotechnology
  - Nature Climate Change
  - Nature Ecology and Evolution
  - Nature Genetics
  - Nature Medicine
  - Nature Microbiology
  - Nature Plants
  - Nature Reviews Genetics
  - Nature Reviews Immunology
  - Nature Reviews Microbiology
  - Nature Reviews Molecular Cell Biology
  - Nature Sustainability

  Oxford Journals

  Omfang: ca 170 tidsskrifter fra Oxford UP - f.o.m. 1996.

  SAGE Premier

  Omfang: ca 600 tidsskrifter fra SAGE - f.o.m. 1999.
  Fagområde: samfunnsvitenskap, humaniora, medisin, ingeniørfag samt miljø- og biovitenskap.

  Science

  - f.o.m. 1997 via Science.
  - f.o.m. 1880 via JSTOR (Ikke siste 5 år).

  ScienceDirect

  Omfang: Freedom-Collection - ca 1800 tidsskrifter - f.o.m. 1995.
  Fagområde: økonomi, psykologi, medisin, naturvitenskap og teknikk.
  Forlag: Inneholder tidsskrifter fra Elsevier, Academic Press, Harcourt Publishers Ltd m.fl.
  - Arkivpakke: Agricultural and Biological Sciences (118 tidsskrifter).
  - Arkivpakke: Veterinary Science and Veterinary Medicine (21 tidsskrifter).

  SpringerLink

  Omfang: ca 1400 tidsskrifter - f.o.m. 1997.
  Fagområde: tverrfaglig.
  Sammenslåing av Kluwer/Springer fra 2005.
  Tjenesten inneholder både tidsskrifter og bøker (f.o.m. 2011).
  - Arkivpakke: 1293 tidsskrifter.

  Taylor & Francis

  Omfang: ca 1600 tidsskrifter - f.o.m. 1997.
  Fagområde: tverrfaglig.
  - Science & Technical: 425 titler.
  - Social Science & Humanities: 1165 titler.

  Wiley

  Omfang: ca 1200 tidsskrifter - f.o.m. 1996/1997.
  Fagområde: tverrfaglig.
  Sammenslåing av Blackwell/Wiley fra 2008.

 • Ordnett.no* - Elektroniske ordbøker fra Kunnskapsforlaget

  Tilgjengelige språk og ordbøker for NMBU:

  • Bokmål
  • Nynorsk
  • Stor norsk ordbok
  • Engelsk ordbok (norsk-engelsk/engelsk-norsk)
  • Tysk ordbok (norsk-tysk/tysk-norsk)
  • Fransk ordbok (norsk-fransk/fransk-norsk)
  • Spansk ordbok (norsk-spansk/spansk-norsk)
  • Italiensk ordbok (norsk-italiensk/italiensk-norsk)
  • Medisinsk ordbok (norsk, norsk-engelsk/engelsk-norsk)
  • Teknisk ordbok (norsk-engelsk/engelsk-norsk)
  • Økonomisk ordbok (norsk-engelsk/engelsk-norsk)
  • Oxford Thesaurus of English, Oxford Dictionary of English, Oxford Dictionary of Quotations, Oxford Concise Medial Dictionary

  Bokmålsordboka og Nynorskordboka fra Norsk språkråd

  Den grønne ordboka - utviklet ved NMBU

  Inneholder ca. 28.400 norske, engelske, tyske og latinske oppslagsord. Hovedvekten er på landbruk, skogbruk, hagebruk og miljøvern.

 • Oria

  Universitetsbibliotekets trykte og digitale samlinger er tilgjengelig i bibliotekbasen Oria. 

  Trykte kortkataloger

  Eldre litteratur (før 1965) er registrert i bibliotekets kortkataloger. Ta kontakt for oppslag i katalogen.

  Brage NMBU

  I NMBUs digitale fulltekstarkiv, Brage, finnes vitenskapelige artikler, avhandlinger og studentoppgaver produsert av ansatte og studenter ved NMBU.

  Cristin

  Forskningspublikasjoner/prosjekter i Norge. Inneholder også publikasjoner som forskere ved NMBU har publisert f.o.m. 1997.

  Særsamlinger (Tjenesten er under utarbeidelse.)

  Databasen inneholder en rekke historiske samlinger som f.eks. Det norske hageselskaps bibliotek, Torfinn Skards samling av hagebrukslitteratur, Stephan Nyelands samling, Det kgl. Selskap for Norges Vels bibliotek, Historisk samling, Norsk landbruksmuseums samling.

 • ATEKST (Retriever)* - Norske avisartikler

  Gir deg tilgang til en rekke norske aviser i fulltekst. Arkivtilgangen varierer, for noen aviser gis det tilgang tilbake til 1945. Det er ofte ikke tilgang til de siste 7 dager. 

  Store aviser som:
  Aftenposten (inkl. A-magasinet), Adresseavisen, Bergens Tidende, Budstikka, Dagbladet, Dagsavisen, Drammens Tidende, Fædrelandsvennen, Klassekampen, Morgenbladet, Nationen, Nordlys, Stavanger Aftenblad, Sunnmørsposten, VG, Vårt Land m.fl

  Lokalaviser som:
  Akershus Amtstidende, Moss Avis, Vestby Avis, Østlandets Blad, Ås Avis m.fl.

  Fagblader som:
  Arkitektnytt, Arkitektur N, Bioingeniøren, ComputerWorld, Dagens Medisin, Elektronikkbransjen, Gjør det selv, Gründer, I Form, Kommunal Rapport, Komputer for alle, Lyd og bilde, Ren Mat, Samferdsel, Samtiden, Teknisk Ukeblad, Økonomisk Rapport m.fl.

  Aviser i Nettbiblioteket / Nasjonalbiblioteket

  Forskere og studenter ved norske læresteder kan søke i og lese aviser digitalisert av Nasjonalbiblioteket. Les mer om ordningen, og søk i Nettbiblioteket.