Innkalling til årsmøte / annual meeting NMBU-BIL 2022

OBS! Det er krav om påmelding hvis du har tenkt å møte opp. Send en epost til bil@nmbu.no for å melde deg på. Det vil også bli mulighet for å delta via Teams.

Se vedlegg for detaljert informasjon. 

De som har saker de ønsker tatt opp på møtet, må melde dette til styret innen  16.februar (til bil@nmbu.no)

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

English:

OBS! You will have to register to attend the meeting. Send an email to bil@nmbu.no to register. There will also be an option to join remotely via Teams.

Please see the attached document for details.

If you have items you want to discuss in the meeting, please inform the board of NMBU-BIL before the 16th of February 2022 on bil@nmbu.no

The complete agenda and neccesary documents will be made available at latest one week before the annual meeting.

Published 27. januar 2022 - 10:41 - Updated 23. February 2022 - 12:51