Seminarrekke i bærekraft

Alle lunsjseminarene finner sted fra 11:30 - 12:00 på NMBUs Facebookside.

Morten Nordahl Ellingsen, som også leder NMBU-podden, møter fire fagpersoner i løpet av våren for å snakke om temaer relatert til bærekraft. 

 

Del 1: Hvorfor kom koronoapandemien så overraskende på oss?

Fagfolk har lenge visst at det ikke er et spørsmål OM nye pandemier kommer, kun når de kommer. Så hvorfor ble vårt samfunn tatt så på senga? Hva er det med hjernen vår som gjør det så vanskelig å tenke rasjonelt om ulike trusler?

Samtale med Gaute Einevoll, professor i fysikk.

Onsdag 3. mars 11:30 - 12:00

 

Del 2: Gjør vi nok for å nå bærekraftsmålene?

Alle snakker om FNs bærekraftsmål – men vet du egentlig hva de handler om og hva vi må gjøre for å nå dem? Professor Erling Holden ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning har sammen med Kristin Linnerud nylig gitt ut boken "Bærekraftig utvikling - En ide om rettferdighet" og han vil prate om hva bærekraftsmålene innebærer og fire måter vi må omstille oss på for å nå dem. 

Samtale med Erling Holden, professor i fornybar energi.

Onsdag 17. mars 11:30 - 12:00

 

Del 3: Hvorfor sulter folk når det er nok mat i verden til at alle kan spise seg mette?

Mens mange nordmenn kjøper, spiser og kaster for mye mat er verden i økende grad preget av sultkatastrofer og akutt behov for matvarebistand. Professor Ruth Haug ved Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric, tar for seg hva som er de viktigste utfordringene fremover for å bidra til bærekraftige matsystemer og hvordan Covid-19 har påvirket bærekraften i matsystemene våre.

Samtale med Ruth Haug, professor i internasjonale utviklingsstudier.

Onsdag 7. april 11:30 - 12:00

 

Del 4: Hvorfor er det egentlig viktig å ta vare på naturen?

– Naturen er alt vi er og alt vi har, sier professor Anne Sverdrup-Thygeson ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning. Hennes mål er få oss til å forstå hvor viktig naturen og det biologiske mangfoldet er for oss og engasjere oss i kampen mot naturkrisen der arter trues og levesteder forsvinner. Vi tar utgangspunkt i hennes nyeste bok «På naturens skuldre» og blir bedre kjent med noen av artene og hvordan vi kan spille på lag med naturen i fremtiden.

Samtale med Anne Sverdrup-Thygeson, professor i bevaringsbiologi

 Torsdag 22. april 11:30 - 12:00

 

Ja takk, send meg en påminnelse på e-post i forkant av disse seminarene! 

 

Arrangør: NMBU Alumni

Kontakt: alumni@nmbu.no 

Published 5. February 2021 - 15:36 - Updated 24. February 2021 - 11:22