NMBU kåret til statens beste lærebedrift i 2022

Årlig deles prisen ut til statlige virksomheter som er gode eksempler på rekruttering og oppfølging av lærlinger. Statsråden viste til at juryen mener NMBU oppfyller alle kriterier for prisen gjennom å gi god faglig oppfølging, ta til seg nye ideer.

— Det legges vekt på at lærlingene skal trives sosialt. NMBU legger også vekt på å tilføre kunnskap om tema utover det rent faglige og dermed lette overgangen til arbeid. Karriereveiledning, personlig økonomi, stressmestring er blant temaene lærlingene er innom. Jeg håper mange kan la seg inspirere av hvordan NMBU følger opp lærlingene, sa statsråden i sin tale.

12 lærlinger

NMBU har for tiden 12 lærlinger i ulike fag. Det er lærlingekoordinator Hanne Marie Fisher som har det overordnede ansvaret for oppfølging av lærlingene i tett samarbeid med faglige veiledere i ulike avdelinger.

— Det å få følge lærlingene i deres lærlingløp er en gave. Jeg får være en del av oppturer og nedturer fra usikre ungdommer til selvsikre arbeidstagere som er motiverte og faglig sterke. Det gir mye glede, sa hun i sin tale.

Hun takket den innsatsen de faglige veilederne gjør både har en faglig og menneskelig tyngde som gjør at det fungerer veldig bra.  

Viktig med kvalitet

Direktør Lars Atle Holm viser til at NMBU viste til at det er et viktig samfunnsansvar for NMBU å tilby læreplasser.

— Vår drift er avhengig av kompetente fagpersoner på et bredt felt. Å støtte opp om utdanningen ved å tilby læreplasser er derfor ikke bare noe vi gjør for å være «snille». Dette handler også om å investere i fremtiden og bidra til at hele arbeidslivet kan få dyktige fagpersoner til å løse viktige oppgaver. Det kommer både oss og andre til gode, sier han. Han ønsker at NMBU kan utvide spennet og ta imot enda flere lærlinger. 

— Men det er også viktig for oss å tilby kvalitet – at den enkelte får god faglig oppfølging og utvikling. Her vet jeg at mange gjør en strålende jobb. 

NMBU er et spennende sted

Rørleggerlærling Mats Blomset (24) er en av de som går i lære ved NMBU.

— Jeg kommer fra Skien, men flyttet hit sammen med kjæresten som skulle studere på NMBU. Jeg hadde begynt å undersøke ulike bedrifter da jeg plutselig så at NMBU søkte etter lærlinger. Det virket som et spennende valg, og jeg har ikke angret i det hele tatt, forteller han.

Med seg til NMBU hadde Gjelsvik med seg et diplom og en sjekk på 10.000 kroner. Pengene skal brukes til å styrke lærlingeordningen ved NMBU. 

Statsråd Sigbjørn Gjelsvik sammen med lærlingene f.v. Mats Blomset (rørleggerfag), Nicitha Stephensen (Service og administrasjon) og Oliver Stadven, (IT-utvikler).

Foto
Hanne Væren/Ås avis

- Dere bidrar med motivasjon, lærevillighet og interesse, dere stiller spørsmål er vitebegjærlige og tilfører energi og positivitet i arbeidsdagen og i arbeidsmiljøet. Fortsett med det, var budskapet fra lærlingekoordinator Hanne Marie Fisher til lærlingene.

Foto
Per Christian Langset

Alle lærlingene og deres fagledere var samlet under prisutdelingen.

Foto
Per Christian Langset

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) er statens beste lærebedrift i 2022 - regjeringen.no

Published 10. januar 2023 - 11:23 - Updated 10. januar 2023 - 14:00