Vil gjøre Ås til et kraftsentrum for bærekraftig næringsliv

Innovasjonssenteret skal ligge i de gamle lokalene til Veidekke i Ås sentrum. Lokalet på 1230 m2 vil fylles med innovasjonsaktiviteter og virksomheter som har nytte av nærhet til kompetansemiljøet på Campus Ås. Senteret har som mål å være en sentral og felles rugekasse for nyskaping, rekruttering og næringsutvikling med regional, nasjonal og internasjonal betydning for et bærekraftig samfunn.

Innflyttingen er så smått i gang, og den 5. desember møttes samarbeidspartnerne for første gang i lokalene i Rådhusplassen 27.

 

Et gledelig samarbeid

 – Ås kommune og NMBU har mange og omfattende felles interesser, og NMBU og resten av Campus Ås er hjørnesteinsbedriftene våre. Ås kommune er bosted og nærmiljø for mange tusen studenter og forskere og familiene deres. Derfor er det en stor glede at vi nå sammen etablerer et innovasjonssenter – her i Ås sentrum, sa ordfører i Ås kommune Ola Nordal. 

– Her vil vi sammen legge til rette for å utvikle bedrifter, næringsliv, aktiviteter og opplæring. Her skal studenter og forskere få møte næringsliv og gründermiljø og innbyggere i Ås – til felles glede og nytte. For Ås kommune er dette midt i blinken for vår satsing Attraktive Ås, og vi har store forventninger til innovasjonssentret. Her skal vi skape attraktive miljøer og bedrifter, og bringe kunnskap og kompetanse ut til næringsliv og forvaltning. I Ås, og til resten av verden.

 

Møteplass mellom forskning og næring

 Også NMBU har klare tanker om hvilke muligheter et innovasjonssenter gir. 

– Vår helt nye strategi sier at NMBU skal stimulere til en kultur som verdsetter nysgjerrighet, kreativitet og verdiskaping. NMBU driver forskning som er viktig for det grønne skiftet i norsk næringsliv og er også koordinator for et EU-prosjekt, NOBALIS, med formål å øke innovasjonsevnen både hos ansatte og studenter ved NMBU. Da trenger vi gode møteplasser mellom forskning og næring slik at dette kan realiseres i nye løsninger og nye arbeidsplasser. Dette innovasjonssenteret er et viktig ledd i å gjøre Ås til et kraftsentrum for det grønne skiftet i norsk næringsliv, sier prorektor for forskning og innovasjon Finn-Arne Weltzien ved NMBU.

 

Et knutepunkt for studenter

 Studenttingets arbeidsutvalg ved NMBU gleder seg over satsningen, som de mener vil bygge opp under det gode arbeidet som allerede pågår i Ås.

 – NMBU har et kreativt og skapende studentmiljø. Det er mange eksempler på start-ups etablert av NMBU-studenter som har blitt innovative, solide bedrifter. Det er så viktig at dette heies fram. Derfor er det strålende med dette innovasjonssenteret som legger til rette for at studentene kan få utfolde seg enda mer, sier Jens Bartnes, leder av Studentingets arbeidsutvalg ved NMBU.

Les også om saken i Ås avis

Kristoffer Pinheiro (leder Urban Lab NMBU), Helene Sylvarnes (Studenttingets Arbeidsutvalg NMBU), Jens Bartnes (leder Studenttingets Arbeidsutvalg NMBU) og se Vigdisdatter Nytrø, (Studenttingets Arbeidsutvalg NMBU)

Foto
Ås kommune

Innvasjonssenteret er et samarbeid mellom Ås kommune, NMBU, Ard og Aggrator.

Foto
Ås kommune

Published 8. desember 2022 - 0:04 - Updated 8. desember 2022 - 0:19