Fire nye meritterte undervisere ved NMBU

 

— ­Vi fikk mange sterke søknader også i denne andre runden, noe som viser at vi har veldig mange som jobber godt med utdanningskvalitet på NMBU. Det er jeg veldig glad for! Det har vært utrolig interessant å lese søknadene og se alt det gode utdanningsarbeidet som er lagt ned hos søkerne, sier prorektor for utdanning Elise Norberg. De meritterte denne ganger er Matthew Lynch ved Handelshøyskolen, Kathrine Frey Frøslie ved Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, Erling Krogh ved Fakultet for realfag og teknologi og Sigrid Gjøtterud ved Fakultet for realfag og teknologi.

 

Undervisning i tråd med NMBUs læringsfilosofi

— De som når helt opp og får status som merittert underviser, har vist i sine søknader at de utvikler sin undervisning i tråd med NMBUs læringsfilosofi, at de i særlig grad har arbeidet bevisst og systematisk med egen undervisning over tid, at de har en forskende tilnærming til sin egen undervisning, og at de har en kollegial holdning og praksis, både internt og eksternt. Jeg er imponert over kvaliteten på det arbeidet de har utført og den kompetansen de har oppnådd og som de har dokumentert i sine søknader, sier Norberg.
Merittering av undervisere er en ordning som ble innført ganske nylig i Norge. NMBUs ordning ble godkjent i styret i 2019. I første runde fikk ni undervisere denne meritteringen.
— Nå har vi vært igjennom to runder med merittering av undervisere og vil evaluere ordningen og kriteriene som har vært lagt til grunn, forteller Norberg.  
— Det er høyt nivå også på de som ikke ble merittert i denne runden, og vi har lagt vekt på å gi fyldige tilbakemeldinger til alle slik at de vet hvorfor de ikke nådd helt opp denne gangen. Jeg håper tilbakemeldingene oppleves som konstruktive og gir inspirasjon til å søke igjen, sier prorektor for utdanning, sier hun. 

 

— Utrolig kult

Kathrine Frey Frøslie

Foto
Håkon Sparre
— Jeg synes dette er helt utrolig kult! Muligheten til å bidra til å utforme og gjennomføre god undervisning var min hovedmotivasjon for å søke stillingen på NMBU i 2018. Stillingen har innfridd på alle måter, og gitt meg både fantastiske møter med studenter, utfordringer, muligheter, og et fagdidaktisk kollegium jeg knapt kunne forestille meg. Jeg har enorm glede i å jobbe i et kollegium der det settes ære og ressurser i å gi god undervisning og støtte hverandre i det, og utmerkelsen hadde ikke skjedd uten de diskusjonene jeg har hatt med nære kolleger, sier førsteamanuensis Kathrine Frey Frøslie ved KBM-fakultetet.  Hun gleder seg til å bruke meritteringen og det hun har lært gjennom prosessen til å fortsette å bidra til både studenters og kollegers undervisning, læring og utvikling.

 

— Et stort privilegium

Matthew Lynch

Foto
Per Christian Langset
— Utdanning er ekstremt viktig for samfunnet og ekstremt viktig for den enkelte. Å kunne være med å påvirke den enkeltes læringsløp er et stort privilegium, sier førsteamanuensis Matthew Lynch ved Handelshøyskolen. Han fremhever samarbeidet og fellesskapet blant kolleger.
— Jeg er ydmyk over få denne anerkjennelsen og vil takke både gode kolleger og universitetet for det. Jeg er glad for denne satsingen fra NMBU på at vi skal tilby kvalitetsutdanning, sier han.

 

Det meningsfulle samspillet med studentene

Sigrid Gjøtterud

Foto
Håkon Sparre, NMBU
— Å bli merittert underviser er en anerkjennelse av en del av arbeidet mitt som jeg alltid har verdsatt høyt. Samspillet med studentene er meningsfullt, givende og lærerikt. Meritteringsordningen ga meg mulighet til å beskrive og analysere undervisningspraksisen min. Det var en stor glede å kunne vise hvordan jeg har fått mulighet til systematisk å utvikle undervisningspraksisen innen NMBUs rammer, i samarbeid med gode kolleger på tvers av fakulteter, og i samspill med de flotte, engasjerte studentene vi har, i et bredt spekter av undervisningsoppgaver både innen lærerutdanningen og innen UH-pedagogikken, sier professor Sigrid Gjøtterud.

 

Håper flere får anerkjennelse for undervisning

Erling Krogh

Foto
NMBU
Professor Erling Krogh begynte å arbeide på Norges landbrukshøgskole i 1988, og har lagt mye arbeidsinnsats i undervisning.
— Studentenes trivsel og læring har vært motivasjon for å jobbe både kvelder og helger. Og for vedvarende engasjement for å forbedre tilretteleggelsen for studentens læring. Studentenes positive tilbakemeldinger har vært og er den viktigste anerkjennelsen, men det gleder at universitetet honorerer langvarig engasjement og innsats for studentenes læring, sier han. Krogh håper langt flere universitetsansatte skal få anerkjennelse for slik innsats, og at det blir bedre balanse mellom undervisning og forskning i merittering.
— Jeg ønsker at universitetet skal verdsette daglig utforsking og innsats for gode studiemiljøer på en mye tydeligere måte, og verdsetting av felles kollegial innsats, ikke bare av enkeltpersoner, sier han.

 

Published 25. oktober 2022 - 16:05 - Updated 26. oktober 2022 - 10:21