Vant pris for beste masteroppgave

– Det er helt overveldende. Det var ikke en telefon jeg ventet å få. Det var en stor, men hyggelig overraskelse, sier Iselin Shaw of Tordarroch (31).

Shaw of Tordarroch, som i dag jobber med menneskerettigheter i Norges fotballforbund, leverte sin masteroppgave i internasjonale miljøstudier våren 2021. I masteren tok hun for seg hvordan syrere oppfatter og reagerer på påståtte sammenhenger mellom klimaendringer og konflikten i Syria.

– Det er stas å få en utmerkelse for det man har gjort, og at noen andre enn bare foreldre og veiledere er interesserte i det du skriver i masteren. Det er en confidence-boost, smiler hun.

Inspirert av politisk økologi

Den såkalte klimakonflikt-teorien, som definerer klimaendringer som en «trusselmultiplikator», er en av mange forklaringer på utbruddet av krigen i Syria. Iselin Shaw of Tordarroch ville undersøke hvordan denne teorien ble oppfattet av sivile syrere som er rammet av krigen.

– Jeg hadde hatt et semester i politisk økologi, som vekket interessen. Faget introduserte meg for ideen om at mennesker og miljø er uatskillelig: Man kan ikke studere miljøproblemer og klimaendringer seriøst uten å ha med det menneskelige, sier hun.

I arbeidet med masteren intervjuet hun til sammen 79 syrere over Zoom. Ingen av dem så på klimaendringer som en viktig faktor i konflikten.

– Det mange snakket om, var hvordan Vesten kaller dette en borgerkrig og en konflikt, mens for dem var det snakk om en revolusjon. Unge mennesker jeg snakket med fortalte om det å vokse opp uten muligheter til å ta utdanning og gjøre karriere, med mindre du var en del av Assads indre sirkel. Så kom den arabiske våren, som var en inspirasjonskilde for mange syrere, sier hun, og oppsummerer:

– Mine informanter så på konflikten som en revolusjon, som kanskje hadde blitt noe annet på veien. Klimaendringer hadde ingen signifikant rolle for dem i den diskusjonen.

Iselin Shaw of Tordarroch fikk blomster og diplom av prorektor for utdanning Elise Norberg.

Foto
Lisbeth Hektoen

Digitale løsninger

Shaw of Tordarroch begynte på masteren høsten 2019. Da covid-19-pandemien brøt ut våren 2020, førte det til at de opprinnelige planene hennes om å dra på feltarbeid måtte skrotes. I stedet gjennomførte hun både fokusgruppeintervjuer og individuelle intervjuer digitalt.

– Det fungerte veldig bra. Jeg trodde at det skulle bli vanskelig å snakke sammen og bygge en relasjon, men det gikk bedre enn jeg trodde. Kanskje fikk jeg til og med bedre tilgang enn om jeg skulle gjennomført feltarbeid fysisk. Det er ikke så lett å komme seg inn i Syria, sier hun.

– Hvis du skal oppsummere oppgaven din i én eller to setninger: Hva er det viktigste funnet?

– Det er at den kunnskapen vi produserer i forskning og vitenskap, må produseres sammen med de som det forskes på. I denne sammenhengen handler det om en av vår tids mest tragiske humanitære krise. Det er ikke sånn at noen har påstått at klimaendringer alene har forårsaket krigen i Syria – det er én av mange mulige faktorer. Men jeg synes likevel det er ganske sjokkerende hvor lite man har gjort for å involvere syriske stemmer i den akademiske debatten, sier hun.

Prisen deles ut av universitetsstyret ved NMBU, og vinneret får et diplom og 25.000 kroner i prispenger. Prorektor for utdanning Elise Norberg delte ut prisen til vinneren onsdag 19. oktober, da Shaw of Tordarrch presenterte oppgaven sin på et møte i studieutvalget.

Published 19. oktober 2022 - 15:28 - Updated 21. oktober 2022 - 13:57