Fra kjemisk laboratorium til arkitektonisk boltreplass

Det betyr også at hele fakultetet samles innenfor et mindre område – en klar bestilling fra universitetsstyret i forbindelse med campusplanenEgentlig består Kassa nova av en eldre rehablitert del, kjent som KA-bygningen (opprinnelig Kjemisk analyselaboratorium) og en ny del mot Åsbakken. Både studenter og ansatte har tatt i bruk bygningen som har holdt seg til budsjett og tidsplan. Fakultetet har gjennomført en lang reise på campus før de nå er samlet i tunbygningene og Kassa nova. 

–Vi prøvde å tegne alle inn i Tårnbygningen, men den var lite egnet for dette fakultetet. Så kom ideen med å bruke Tunbygningene og KA-bygningen pluss tilbygg. Og det er der vi står i dag, sier en begeistret eiendomsdirektør Kjersti Sørlie Rimer.

 

Endelig et godt verksted for studentene

Administrasjonsdirektør Lars Atle Holm er veldig fornøyd med at verksted til studentene nå er på plass.

– Verksted ble tatt ut av prosjektet på et tidlig tidspunkt. Etter en del kreative runder klarte man å finne plass til dette, ved å redusere og effektivisere på andre områder. Dette er en viktig sak, de har nemlig gode verksteder på Arkitekthøyskolen (AHO) i Oslo. Vi kan rett og slett ikke være dårligere, sier Holm.

 

Naturen ute – inne

Kassa Nova har blitt en flott bygning. Den har en takterrasse, et amfi som er både ute og inne og arkitekten har skapt en følelse av å få naturen inn i rommene.

–Vi trenger ikke kunst som bindeledd til naturen, her er naturens levende kunstverk til stede hele tiden, sier Sørlie Rimer.

Bygget ble offisielt åpnet onsdag denne uken, relativt høytidelig innrammet med sang fra studentkoret «Over Rævne», og hilsener. Rektor Curt Rice trakk fram at en større samlokalisering av LANDSAM har vært en prioritet for NMBU.

– Vi snakker her om NMBUs virkelige røtter og som bokstavelig talt har bidratt til nasjonsbyggingen, sa Rice som trakk fram at det leveres svært solide resultater fra student- og forskningsmiljøet ved fakultetet.

Representanter fra de ulike linjeforeningene, representert ved Ole Joakim Engen Vatne fra Jordskifterlaget,  Guttorm Morka Mæhlum fra Terra Forma, Christoffer Gerkman fra Struktura og Ive Ekeberg fra Globalis fikk æren av å klippe snoren.  

Rektor Curt Rice håper det nye bygget vil inspirere og motivere.

Rektor Curt Rice håper det nye bygget vil inspirere og motivere.

Photo
Per Christian Langset
 
Dekan Eva Falleth ved Fakultet for Landskap og Samfunn under åpningen av Kassa Nova.

Dekan Eva Falleth ved Fakultet for Landskap og Samfunn under åpningen av Kassa Nova.

Photo
Eivind Norum

 

Published 16. september 2022 - 13:35 - Updated 27. september 2022 - 11:20