– Ta vare på hverandre 

Denne uka kom resultatene fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse. Den har blitt gjennomført med jevne mellomrom siden 2010. I løpet av disse årene har forekomsten av psykiske plager blant studentene har doblet seg. Rundt 30 prosent oppgir å ha alvorlige psykiske plager, og like mange sier de ofte savner noen å være sammen med. 

 NMBU er på snitt med landet når det gjelder både psykiske plager og ensomhet. Også i Ås er det flere kvinner enn menn blant studentene som sliter.  

– Det er veldig trist å se hvor mange studenter som rapporterer at de ikke har det godt, og at de sliter psykisk. Det er alvorlig, spesielt siden det en trend som har vedvart siden den første SHoT-undersøkelsen in 2010. Vi kan altså ikke skylde på pandemien alene, sier Selma Sollihagen, styreleder ved studentsamskipnaden i Ås (SiÅs). 

Hver femte student har selvmordstanker 

16 prosent oppgir at de har skadet seg selv med vilje. Rundt 20 prosent sier de har selvmordstanker, og mellom 2 og 3 prosent svarer at de har forsøkt å ta sitt eget liv. Tallene er omtrent på nivå med fjorårets undersøkelse. 

– Tallene som handler om psykisk helse er alarmerende. Mange norske studenter har det dårlig med seg selv; De har det røffere mentalt, de drikker mer, flere sliter med søvn. Enda verre er det at hver femte student skader seg selv og at hele fem prosent sier de har forsøkt å ta sitt eget liv. Dette er et folkehelseproblem og er rett og slett vondt å tenke på, sier rektor Curt Rice.

Rektor Curt Rice er bekymret over at stadig flere studenter rapporterer om alvorlige psykiske plager.

Rektor Curt Rice er bekymret over at stadig flere studenter rapporterer om alvorlige psykiske plager.

Photo
Håkon Sparre

Ventelister på helsetilbud 

18 prosent sier de har bedt om hjelp for sine psykiske plager. En liten andel har søkt hjelp, men ikke fått. Jens Bartnes, leder for Studentenes arbeidsutvalg, sier de generelt er bekymret for helsetilbudet til studentene. 

– Helsestasjonen har allerede lange ventelister, og det er tidlig i semesteret, påpeker han.

Bartnes legger til at det er positivt at studentenes trivsel har økt etter pandemien. Han synes samtidig det er trist å se at det er så mange studenter som føler på ensomhet. 

Korpset ble et vendepunkt 

Wilhelm Olav Anthun (23) er ikke overrasket over tallene i undersøkelsen. Han går første året av en master i biologi, og kjenner igjen følelsen av å ha få venner på studiet. Da han begynte på en bachelorgrad i naturfysikk på NMBU for fire år siden, tok det lang tid før han ble del av et sosialt miljø. 

– Jeg flyttet alene fra Vestlandet til Ås, og kjente ingen fra før av. Jeg var først og fremst opptatt av å gjøre det bra på studiene, og hadde bestemt meg for at jeg ville ha A i alle fag. Det førte til at jeg ikke ble kjent med noen, til tross for at jeg bodde i kollektiv med femten andre mennesker, forteller han. 

Wilhelm Olav Anthun kjente selv på ensomhet da han var ny student på NMBU. Løsningen ble å engasjere seg i korpset.

Wilhelm Olav Anthun kjente selv på ensomhet da han var ny student på NMBU. Løsningen ble å engasjere seg i korpset.

Photo
Tommy Normann

I løpet av semesteret med han stadig mer klar over at dette ikke var den typen studietid han ønsket seg. Da andre semester begynte, bestemte han seg for å melde seg inn i studentkorpset Åsblesten. 

– Jeg spiller trombone, og har spilt mye i korps, så jeg tenkte det ville passe, sier han, og fortsetter:  

– Jeg ble tatt veldig godt imot. Forskjellen var enorm. Nå fikk jeg folk rundt meg som ville at jeg skulle være med på øving og på fest, og jeg hadde noen å spise med i lunsjen. Jeg ser veldig lyst tilbake på det semesteret, sier han.  

Anthun tror noe av det vanskelig med å føle seg ensom, er at det er lett å tro at man er den eneste som er det. 

– Nettopp derfor er det viktig å snakke om det. Egentlig er det jo lett å ikke være ensom. Det gjelder bare å være sammen med folk. Men det kan være vanskelig å ta det første steget, sier han. 

– Inviter hverandre med!

Studentlederen påpeker at det ikke skorter på sosiale tilbud, men at det kan være vanskelig å få folk til å oppdage dem.

– Vi har en utfordring når det gjelder hvordan vi skal nå ut til de som ikke allerede tar del i sosiale aktiviteter. Det er masse som foregår på campus, når det gjelder organisasjonsliv og studentforeninger, sier han, og legger til:

– Det finnes veldig mange forskjellige tilbud her, og vi er nødt til å få frem mangfoldet. UKA og arrangementer på Samfunnet er synlige, men det finnes noe for enhver smak.

Både Bartnes og Sollihagen oppfordrer studentene til å ta vare på hverandre, og invitere hverandre med på det som skjer.

– Ha omsorg for dine medstudenter, og dra med deg folk. Noen trenger den ekstra invitasjonen, sier Sollihagen. 

– Må ha møtepunkter for alle 

Ifølge undersøkelsen drikker NMBU-studentene litt mer enn landssnittet. 23 prosent av de mannlige studentene drikker to til tre ganger i uka, og blant kvinnene er det 14 prosent som gjør det. 30 prosent av mannlige studenter ved NMBU oppgir å være avhengige av alkohol, mens 10 prosent av kvinnene gjør det samme. Tallene er litt høyere enn landssnittet. 

Sollihagen mener det er viktig også å ha møtepunkter uten alkohol. 

– Det er en interessant trend at stadig flere uttrykker at alkoholfrie arrangementer er viktig. Det viser at vi er nødt til å ha sosiale møtepunkter som passer for alle studenter, slik at alle får deltatt. 

Tilfredse med studiestedet 

NMBU-studentene er jevnt over tilfredse både med studiestedet sitt og læringsmiljøet. De er også på nivå med landet når det gjelder studieprogresjon, selv om den går litt ned fra 2021; 76 prosent sier at de nå gjennomfører på normert tid. NMBU-studenter bruker omtrent like mye tid på studiene nå som sist undersøkelse. I snitt bruker de fire timer mer i uka enn landsgjennomsnittet. 

Trenger du noen å snakke med? 

Her finner du en oversikt over ulike studenttilbud, både helsetilbud og sosiale tilbud. 

Her finner du kontaktinformasjon til ulike hjelpetilbud.

Du kan også ringe Mental helses hjelpetelefon 116 123

Hele den nasjonale rapporten finner du her.

Du kan lese tidligere rapporter her.

Published 9. september 2022 - 14:55 - Updated 10. september 2022 - 11:02