Høringssvar til ny virksomhetsstrategi for NMBU 2023 - 2030

NMBU er for tiden i prosess med å utarbeide en ny virksomhetsstrategi for perioden 2023 – 2030.

Et utkast til ny strategi ble sendt på høring internt og eksternt før sommerferien. Både hele avdelinger og enkeltansatte på NMBU ble oppfordret til å sende inn sine innspill. Da fristen for å komme med innspill gikk ut 17. august, var det kommet inn til sammen 35 høringssvar. 13 av disse var fra enkeltansatte ved NMBU.

Blant temaene som ble tatt opp, var NMBUs visjon, forskningens rolle og synlighet i strategien, og NMBUs forhold til bærekraftsbegrepet.

–  Innspillene som har kommet er grundige og peker på viktige aspekter ved det som skal bli NMBUs nye strategi. Nå gleder vi oss til å se nærmere på dem, slik at NMBU får en virkelig god strategi som skal peke ut retningen for de neste 7 årene, sier Curt Rice.

De kommende ukene skal innspillene behandles og oppsummeres av arbeidsgruppa som jobber med strategien. Gruppa presenterer innspillene for ledelsen den 25. august, før høringsinnspillene blir tema for et møte i Universitetets lederteam (ULT) 30. august.

En oppdatert strategi, der innspillene er innarbeidet, skal etter planen behandles i et ULT-møte 13. september. Deretter behandles en ny anbefaling til strategi av ledelsen, før strategien ferdigstilles og behandles i Universitetsstyret.

Strategien blir behandlet i Universitetsstyret 27. oktober.

Disse har levert høringssvar: ​​​​​​​

Fakulteter (BioVit/ VET/ HH/ KBM/ MINA/ LANDSAM/ RealTek)
Forskningsutvalget og Studieutvalget
Avdelinger ved NMBU (EIA, POA, FIE, KOM, Økonomi, Studieavdelingen) ​
NIBIO​
Arbeidsmiljøutvalget
ARD Innovasjon​
Forskerforbundet og akademikerne​
Studenttinget​
Bærekraftsarenaen Towards
Ås kommune
Enkeltpersoner: 13 stk via e-postkasse​

Les høringssvar fra fakulteter, NMBUs avdelinger og eksterne aktører her:

Published 1. september 2022 - 14:11 - Updated 15. september 2022 - 11:15