6,2 millioner i tildelinger til videreutdanningstilbud

Videreutdanningstilbudene bidrar til en bærekraftig utvikling i ulike deler av arbeidslivet over hele landet.

Videreutdanningskurs:

  • Grønn markedskommunikasjon og bærekraftsrapportering for små og mellomstore bedrifter
  • Bærekraftige produksjonsystemer (matvaresystemer)
  • Bærekraftig innovasjon og stedsutvikling
  • Bærekraftig by- og stedsutvikling

Regjeringen har hatt et ønske om at universitets- og høyskolesektoren skal tilby desentralisert undervisning utenfor campus. Disse kursene skal ha samlinger på Vega, Nordkapp og i Nærøyfjord og Folldal.

Published 26. august 2022 - 10:48 - Updated 29. august 2022 - 10:04