Får millioner fra EU til å utvikle innovasjonsstøtte

– Vi er veldig glade for denne tildelingen. Det gir oss ressurser og inspirasjon til å utvikle innovasjonsarbeidet ved NMBU videre, og på sørge for at innovasjon og entreprenørskap på sikt blir en del av de daglige rutinene her, sier Solveig Fossum-Raunehaug.

Hun er konstituert forsknings- og innovasjonsdirektør ved NMBU, og koordinator for prosjektet NOBALIS, som står for «Nordic Baltic universities boosting entrepreneurial and Innovation Support systems». I sommer ble prosjektet tildelt mer enn 12 millioner norske kroner gjennom EIT’s HEI Initiative (se faktaboks).

Prosjektet forener fem landbruks- og tekniske universiteter fra Norden og Baltikum. I tillegg deltar Ard Innovation og Baltic Innovation Agency , som har ekspertise innen teknologi og start up-støtte. Målet er å styrke universitetenes støtteapparat for innovasjon innen områder som bærekraftig matproduksjon, sirkulærøkonomi og utvikling av nye, grønne verdikjeder.

Utvikler nye verktøy
Prosjektet varer fra juli 2022 til juni 2024, og er delt inn i to faser. For å gå videre til fase to, kreves det at fase én er gjennomført på en vellykket måte.

I fase én av prosjektet skal alle deltakerne gjennomføre grundige analyser av hvordan de jobber med innovasjon i dag. Basert på dette skal det utarbeides skreddersydde retningslinjer for å styrke universitetenes innovasjonskapasitet.

Det er også planlagt en rekke workshops hvor temaet er verktøy for innovasjon og entreprenørskap. Her skal samarbeidsuniversitetene lære av hverandres bestepraksis. Basert på disse workshopene skal det utvikles kurs og verktøy for undervisere, som skal tas i bruk på de ulike universitetene.

Den siste delen av prosjektet innebærer å utvikle et digitalt opplæringsprogram som skal gi praktisk støtte til studenter og ansatte ved alle partneruniversitetene. Dette intensive arbeidsløpet, som blant annet skal inkludere hackaton og individuelle mentor-løp for utvalgte studenter og ansatte, skal stimulere til innovasjon og entreprenørskap blant studenter og ansatte.

– Målet er at alle institusjoner som deltar i prosjektet, skal kunne bruke dette til å opprettholde eller forbedre sitt eget innovasjonsprogram, sier Solveig Fossum-Raunehaug.

Glad for tildeling
Prorektor for forskning og innovasjon ved NMBU, Finn Weltzien, gratulerer Forskningsavdelingen med tildelingen.

– Dette prosjektet gir oss en fantastisk mulighet til å videreutvikle en allerede velfungerende infrastruktur for innovasjon ved NMBU, i nært samarbeid med sterke miljøer i Sverige og Baltikum, sier han.

Han legger til at NMBU er i prosess med å utarbeide en ny strategi for perioden 2023 – 2023, og at universitetet i den forbindelse ønsker å oppjustere sine ambisjoner innen bærekraftig samfunnsutvikling og innovasjon.

– I så måte passer NOBALIS-prosjektet som hånd i hanske, sier han.

Fossum-Raunehaug forteller at hun håper samarbeidet fortsetter også etter prosjektperioden.

– Prosjektpartnerne har liknende akademiske profiler og har samarbeidet tidligere gjennom blant annet NOVA og Erasmus +. Vi ser for oss at vi kan ha nytte av å opprettholde kontakten også etter at prosjekter er over, sier hun.

 

Published 22. august 2022 - 14:37 - Updated 26. august 2022 - 10:18