Planter og teknologi = sant

Det har de siste årene pågått en sterk utvikling på campus hvor den spennende symbiosen med bruk av ulik teknologi i landbruket skaper nye muligheter.

- Det er i spennet mellom fag og i tverrfagligheten de store mulighetene finnes, forteller professor Morten Lillemo ved NMBU.  

NMBUs  unike tverrfaglige kunnskap innen planter og teknologi blir stadig mer verdifullt. Det forklarer Jan Roger Torp Sørby som  er senterleder ved Senter for klimaregulert planteforskning, SKP.  Og Sørby gleder seg over å ha fått på plass viktig forskingsinfrastruktur som polytunellene.

Senterleder ved SKP, Jan Roger Torp Sørby viser frem polytunellene ved NMBU.

Senterleder ved SKP, Jan Roger Torp Sørby viser frem polytunellene ved NMBU.

Photo
Eivind Norum

- Vår siste oppførte infrastruktur er to toppmoderne polytuneller med sensorikk og regulering. De ble ferdigstilt i forkant av vekstsesongen, sier han.

Han legger til at SKP de siste årene har jobbet med utvikling og modernisering som gir nye teknologiske muligheter.

- NMBU satser på senterne med investeringsmidler og midler til avansert teknologisk utstyr, forklarer han. Vi har også tatt skrittet inn i presisjonslandbruk med installasjon av autostyring, GPS og logmaster og i løpet kort tid kommer det mer avansert utstyr, sier Sørby.

På besøk i polytunnellene ved NMBU.

På besøk i polytunnellene ved NMBU.

Photo
Jan Roger Torp Sørby

Tverrfagligheten blir viktig

Under en fagdag ved NMBU var det over 70 deltagere som alle har stor interesse i hva som skjer innen Smart Farming. Ved NMBU fikk deltagerne oppleve entusiastiske fagmiljø som viste frem litt av det NMBU satser på. Gjestene fikk i tillegg besøke forskningsfasilitetene ved Vollebekk og på Kjerringjordet. Og når forskere fra ulike fagfelt arbeider sammen slik en gjør ved NMBU åpner mulighetene seg. Egil Olsvik er ikke i tvil om at NMBU har store muligheter.

- I tillegg er det viktig at fagmiljøer og næringsliv møtes sier professor Nils Bjugstad ved NMBU.

Robothjelperne

Published 18. august 2022 - 14:53 - Updated 19. august 2022 - 8:49