Slik deltar NMBU på Arendalsuka 2022

Mandag 15. august: Bioteknologi og plastspisende larver
Vincent Eijsink, professor ved fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, sitter i panelet på et seminar i regi av miljøstiftelsen Bellona mandag 15. august. Seminaret tar for seg hvordan bioteknologi kan fungere som et nytt våpen i miljøkampen.
Mer info her: Bioteknologi og plastspisende larver – nye våpen i miljøkampen? - Arendalsuka

Tirsdag 16. august: By, land og hav for neste generasjon?
Tirsdag ettermiddag serverer Storebrand og Naturviterne til seminar om hvordan man skaper bærekraftige løsninger for natur og mennesker på land, langs kysten og når det skal bygges hus og boliger.
Fra NMBU deltar Kathrine Omnia Strøm, som er dosent ved Fakultet for landskap og samfunn ved NMBU og landskapsarkitekt ved Asplan Viak. Hun sitter i et panel sammen med Christian Pedersen, forsker ved NIBIO, og Susanna Huneide Thorbjørnsen, postdoktor ved Havforskningsinstituttet.
Mer info her: By, land og hav for neste generasjon - Arendalsuka

Mandag 15. august: Står det GMO-frie Norge for fall? 
Bioteknologirådet inviterer til bred debatt om norsk hav- og matproduksjon. Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg, professor ved Institutt for plantevitenskap ved NMBU, er representert i panelet, sammen med Kristina Hansen (AP), statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, André N. Skjelstad (V), stortingsrepresentant, Lars Haltbrekken (SV), stortingsrepresentant, Ole Frithjof Norheim, leder i Bioteknologirådet og Stine Hufthammer Indrelid, seniorrådgiver i Bioteknologirådet. 
Mer info her: Bioteknologirådet inviterer til debatt om norsk matproduksjon: Står det GMO-frie Norge for fall? - Arendalsuka

Tirsdag 16. august: Drømmen om effektive planprosesser!
Terje Holsen, førsteamanuensis ved Fakultet for landskap og eiendom ved NMBU, er blant paneldeltakerne på dette arrangement, som tar for seg hvordan man kan gjennomføre gode planprosesser i forbindelse med by- og stedsutvikling.
Andre deltakere er Thor Haakon Bakke, byråd for byutvikling i Miljøpartiet De Grønne, og Nancy Jøssang, CEO OPUS.
Mer info her: Drømmen om effektive planprosesser! - Arendalsuka

Tirsdag 16. august: Den krevende energiomstilling: Hva er samfunnsvitenskapens langsiktige rolle?
Professor John Andrew McNeish ved Fakultet for landskap og samfunn representerer NMBU i denne debatten, som arrangeres av Universitetet i Agder i samarbeid med Universitet i Oslo og NMBU. 
Mer info her: Den krevende energiomstilling: Hva er samfunnsvitenskapens langsiktige rolle? - Arendalsuka

Onsdag 17. august: Skolegården: Et glemt verktøy for fysisk aktivitet, helse og trivsel
Det er på høy tid med en nasjonal dugnad for skolegården! Det er premisset for denne panelsamtalen, som er arrangert av Tverga, Norske landskapsarkitekters forening NLA, Norsk Friluftsliv, Asplan Viak og Nasjonalforeningen for folkehelsen.
Skolegårdens betydning for barn og unges fysiske aktivitet og utvikling er på dagsorden i dette arrangementet, hvor følgende spørsmål stilles: Hvordan skal politikerne våre sørge for at alle barn og unge får den skolegården de fortjener?
Anne-Karine Halvorsen Thorén, professor emerita ved Fakultet for landskap og samfunn ved NMBU, deltar, sammen med Ingunn Fjørtoft (professor emerita) og Lise Kjønniksen (førsteamanuensis) fra Universitetet i Sørøst-Norge, og Espen Evensen Reinfjord, regionleder for analyse, plan og landskap i Asplan Viak.
Mer info her: Skolegården: Et glemt verktøy for fysisk aktivitet, helse og trivsel - Arendalsuka

Onsdag 17. august: Ku-rap til besvær: Hva gjør vi for å redusere metan fra landbruket?
Drøvtyggere står for over halvparten av klimagassutslippene i landbruket, og metangass er her den viktigste klimagassen. Men hvordan kan man kutte utslipp fra levende dyr? Gro Steine, instituttleder for husdyr- og akvakulturvitenskap representerer NMBU i denne debatten, som arrangeres av Nortura. Andre deltakere er Sverre Lang-Ree, som er bonde og prosjektleder i Geno, og Kim Viggo Paulsen Weiby. 
Mer info her: Ku-rap til besvær: hva gjør vi for å redusere metan fra landbruket? - Arendalsuka

Onsdag 17. august: Speed dating - disruptive løsninger fra landbruket
Gro Steine, instituttleder for husdyr- og akvakulturvitenskap representerer NMBU på dette arrangementet, der innovative bedrifter og bønder møtes til speed-dating i regi av Nortura. Alle får tre minutter til å vise frem løsninger som kutte klimautslipp, styrker dyrevelferd og styrker naturmangfoldet. 
Mer info her: Speed dating – Disruptive løsninger fra landbruket - Arendalsuka

Onsdag 17. august: Helsefremmende stedsutvikling – ja takk, men for hvem?
Hvem bygger vi for, og hvilken rolle skal by- og stedsutviklingen spille i folkehelsemeldingen som kommer neste år? Det er blant spørsmålene som stilles på dette arrangementet.
Her deltar Gunnar Ridderstrøm, førsteamanuensis og arkitekt ved NMBU og Norconsult, sammen med Solvår Wågø, seniorforsker og arkitekt ved SINTEF Community, Emilie Hesselberg, kommunikasjonsrådgiver i Henning Larsen arkitekter og Geir Boye Lindheim, kommunikasjonssjef i Arkitektbedriftene.
Mer info her: Helsefremmende stedsutvikling Ja takk, men for hvem? - Arendalsuka

Torsdag 18. august: Trenger vi akademia for å redde naturen?
Naturkrisen fremstår som like akutt som klimakrisen. Likevel får tap av natur mindre oppmerksomhet i det offentlige ordskiftet enn klima. Hvilken rolle spiller akademia i å fronte dette området? Og hvordan kan kunnskapsinstitusjonene løfte biologisk mangfold og naturtap høyere i forskning og utdanning?
Astrid Tonette Sinnes, viserektor for bærekraft ved NMBU, skal diskutere dette temaet, sammen med Dag Hessen, forsker ved UiO, Mari Sundli Tveit, direktør for Norges Forskningsråd og Maika Marie Godal Damm, leder i Norsk studentorganisasjon.
Debatten arrangeres av NTNU, SDG Norway, UNESCO og Norges forskningsråd.
Mer info her: Trenger vi akademia for å redde naturen? - Arendalsuka

Torsdag 18. august: Skolemat – en bærekraftig måte for å bekjempe sult?
Skolemat gir bedre næring og bedre læring, men er den bærekraftig? Hvordan sikre bærekraft etter at bistanden avsluttes?
​​Dette er spørsmål som tas opp i en debatt i regi av Caritas og World Food Programme torsdag 18. august kl. 09.00 – 11.00. I panelet sitter Ruth Haug, professor ved Fakultet for landskap og samfunn ved NMBU, sammen med generalsekretær i Caritas Martha Skretteberg, direktør i WFP Norden Anne Poulsen, utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim og stortingsrepresentant for KrF Dag Inge Ulstein.
Mer info her: Skolemat - en bærekraftig metode for å bekjempe sult? - Arendalsuka

Torsdag 18. august: Én helse, én klode – og bare én sjanse?
Én helse er en raskt voksende, internasjonalt tverrfaglig strategi som anerkjenner at menneskers og dyrs helse er koblet til hverandre og til miljøet.
I dette seminaret, arrangert av NMBU sammen med The Life Science Cluster, Folkehelseinstituttet, Veterinærinstituttet og Universitetet i Oslo, diskuteres det blant annet hvordan vi kan sikre samarbeid på tvers av fag og sektorer for å skape helhetlige løsninger.
Yngvild Wasteson, professor ved Veterinærhøgskolen, sitter i panelet sammen med Carlos Gonçalo Das Neves fra Veterinærinstituttet, Christina Marie Brux fra Universitetet i Oslo, Ernst Kristian Rødland fra Folkehelseinstituttet og Hanne Mette Dyrlie Kristensen, CEO The Life Science Cluster.
​​​​​​​Mer info: Én helse, én klode – og bare én sjanse? - Arendalsuka

Published 8. august 2022 - 11:31 - Updated 12. august 2022 - 13:57