Ny rapport om naturens verdi

Ikke lett dette, men å vurdere verdien av naturen har vært mandatet bak en ny rapport om verdsetting av natur. En ny måte å tenke på tvinger seg fram, ettersom vi er i ferd med å sage av greina vi sitter på.

Forhandlinger i FNs naturpanel i Bonn, juli 2022. Professor Arild Vatn til venstre i bildet. (Klikk for større bilde)

Forhandlinger i FNs naturpanel i Bonn, juli 2022. Professor Arild Vatn til venstre i bildet. (Klikk for større bilde)

Photo
FNs naturpanel

Miljødirektoratet koordinerer arbeidet i Naturpanelet fra norsk side, og har publisert følgende artikkel om verdi-rapporten:

Ny rapport fra Naturpanelet advarer mot å basere beslutninger utelukkende på naturens markedsverdi.

NMBUs professor Arild Vatn og professor Erik Gomez Baggethun er to av tre norske hovedforfattere av rapporten, den tredje er David Barton (Norsk institutt for naturforskning, Nina).

Vatn kommenterer at naturens ulike verdier blir tilsidesatt til fordel for økonomisk vekst slik:

Mer enn markedsverdi

– Natur verdsettes først og fremst via kjøp og salg av produkter i markeder. Men markedsprisene fanger bare opp en liten del av de verdiene natur representerer. Som eksempel, gir skogen grunnlag for produksjon av tømmer som blir til bygningsartikler etc. som kan selges. Men i tillegg er skog levested for mange arter, den regulerer flom, luftkvalitet og, lokalklima, den lagrer karbon, er genbank, gir rom for opplevelser osv. Alle disse verdiene blir ikke tatt hensyn til i markedet.

Naurmessige konsevenser av økonomiske program

– Beslutninger om økonomisk utvikling og miljø har vært separert. Vi har først fremmet økonomisk vekst. Når denne politikken etter hvert har vist seg å gi negative effekter for naturverdiene, har vi i noen grad satt inn virkemidler for å motvirke disse. Men denne stegvise modellen er problematisk. Et alternativ er å behandle økonomi og natur på like fot og vurdere de naturmessige konsekvensene av økonomiske programmer når disse programmene utvikles i stedet for 20-30 år etterpå når effektene på natur blir synlige. Rapporten presenterer ideer for hvordan dette kan gjøres, samtidig som den vektlegger at løsningene må tilpasses lokale kontekster.

Published 12. juli 2022 - 12:37 - Updated 18. juli 2022 - 9:50